Corona: wat kan je doen als werkgever

Iedereen houdt nu het liefst zijn of haar onderneming draaiende in deze crisistijden. De verloning van eventuele werknemers is dan een zware hap uit de rekening, zeker als je omzet daalt. Er zijn een paar opties om je werknemers aan boord te houden.

Bureauvergoeding

In een ideale situatie kunnen je werknemers gewoon aan de slag blijven. Best via thuiswerk, of omdat de maatregelen op de werkvloer kunnen worden nageleefd.

Als er plots volledig van thuis uit gewerkt wordt, dan heb je ook de mogelijkheid om je werknemers daarvoor te vergoeden via de “bureauvergoeding” van 126,94 euro. Om bijvoorbeeld het meerverbruik van elektriciteit, internet, water, noem maar op te vergoeden. Je moet daar dan ook geen sociale bijdragen op betalen. Voor meer info, klik hier.

Aanmoedigingspremie

Omdat de regering zo veel mogelijk mensen aan het werk wil houden, zijn er verschillende toemaatjes voor werknemers. De “aanmoedingspremie” van maandelijks tussen de 90 en 150 euro, kunnen je werknemers aanvragen als de omzet met 20 procent is gedaald, en als ze voor een deel op tijdelijke werkloosheid staan. Het zijn je werknemers zelf die de premie moeten aanvragen. Volg daarvoor dit stappenplan. Kijk zeker ook eens bij “Premies”: als je omzet nog verder daalt, heeft je bedrijf misschien ook recht op een “compensatiepremie” van 3.000 euro.

Tijdelijke werkloosheid

Maar voor veel ondernemingen is het op dit moment niet mogelijk om verder te werken. Als je verplicht moet sluiten, of voor een deel het werk moet neerleggen (door bevoorradingsproblemen, bijvoorbeeld, of omdat je de afstandsregels niet kan laten naleven), vraag je best tijdelijke werkloosheid aan voor je werknemers. Als werkgever kan de aanvraag online, via deze website, of via een sociaal secretariaat. Ook werknemers moeten een aanvraag indienen bij de vakbond of de hulpkas.

Er is één type werkloosheid in deze coronatijden: tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook wel “scenario 5” genoemd, en dat wordt quasi automatisch toegekend. Werkgevers moeten ook geen C3.2A (de controlekaart in de volksmond) meer aan hun werknemers meegeven.

Ook interims en uitzendkrachten kunnen een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid, maar dan is het aan het uitzendkantoor om de aanvraag in te dienen. Voor stagiairs en studenten is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.

Werknemers vallen door tijdelijke werkloosheid terug op 70 procent van het brutoloon (begrensd op 2750 euro), met een toeslag 5 euro per dag. Daar gaat wel nog een bedrijfsvoorheffing van ruim 26 procent van af. De Vlaamse overheid betaalt hen automatisch een tegemoetkoming van 200 euro voor water- en energiekosten. Het verlof, feestdagen en bijberoepen (onder voorwaarden) kan doorlopen, maar maaltijdcheques vallen weg. Voor meer info, klik hier.