Corona : welke maatregelen voor zelfstandigen mbt belastingen?

De sociale bijdragen en belastingen die in deze crisistijden van je rekening gaan, kunnen pijn doen aan je portemonnee. Daarom kan je er wat mee schuiven: je kan sociale bijdragen uitstellen, en soms ook een vermindering of zelfs een vrijstelling krijgen.

Uitstellen of spreiden

Tot 15 juni kan je bij je socialeverzekeringsfonds een uitstel vragen van 1 jaar voor je voorlopige sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 en je regularisatiebijdragen (dat zijn de bijdragen die achteraf worden bijgesteld op basis van je werkelijk inkomen) voor de eerste twee kwartalen van 2018. Je behoudt ondertussen je sociale rechten.

Voor zelfstandigen in bijberoep is de voorwaarde voor dat uitstel dat je minstens de minimumbijdrage aan sociale bijdragen moet betalen die een zelfstandige in hoofdberoep betaalt, berekend op een netto jaarinkomen van 14.000 euro.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben om voorafbetalingen te doen in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar, kunnen die ook uitstellen naar het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Dat kan zonder bestraffingen. Voor meer info, klik hier.

Sowieso wordt de betalingstermijn van uw btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden verlengd, net als de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Als dat tijdelijk niet volstaat, kan u die belastingen nog meer gaan spreiden. Daarvoor moet je contact opnemen met het lokaal kantoor van financiën, dat je hier terugvindt.

En zo kunnen er nog wat betalingen uitgesteld worden. Het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing wordt pas in september verzonden, in plaats van in mei. De verkeersbelasting kan je met vier maanden uitstel betalen.

Verminderen of vrijstellen

Als uw inkomsten fel zijn gedaald, kan je vragen om minder voorlopige bijdragen te betalen bij je socialeverzekeringsfonds, ook als zelfstandige in bijberoep. Dat zal zo goed als automatisch worden aanvaard.

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen ook tijdelijk een vrijstelling aanvragen om sociale bijdragen te betalen. Je bouwt voor die periode dan geen pensioenrechten op. De aanvraag kan online als je hier doorklikt.