Corona: welke maatregelen zijn er nog na de heropstart?

Het einde van de CORONA-crisis is nog niet in zicht, toch begint het normalere leven terug op gang te komen. Verschillende sectoren zijn terug opgestart. Maar kan u als ondernemer nu nog gebruik maken van enige vorm van steunmaatregelen?

Maatregelen tijdens lockdown light.
Tijdens de ‘lockdown light’ waren heel wat beperkingen voor ondernemers en particulieren. Om deze situatie voor heel wat ondernemers en/of particulieren (economisch) haalbaar te maken, werden diverse steunmaatregelen in het leven geroepen. Tijdens deze crisis hebben wij dan ook gepoogd deze steunmaatregelen op een overzichtelijke manier weer te geven en dagelijkse updates uit te voeren. Indien u meer informatie wenst over de maatregelen voor ondernemingen of particulieren kan u zich steeds wenden tot onze website. Deze maatregelen werden dagelijks geactualiseerd tot op datum van 30 /09/2020.

Nieuwe maatregelen na de versoepelingen van de ‘lockdown light’.
Na de versoepeling van de maatregelen, en bijgevolg de heropening van diverse sectoren, ondervinden veel ondernemers en particulieren nog steeds problemen. Ook de overheid zag dit in en voerde om die reden een aantal nieuwe relance-maatregelen in.

  • Overbruggingsrecht:

o    Verplichte sluiting: Ondanks alle eerdere mededelingen en omwille van de heropflakkering van de CORONA-cijfers werd beslist om het overbruggingsrecht te verlengen tot 31/12/2020 voor sectoren die verplicht moeten sluiten. Denk hierbij voornamelijk aan de evenementensector

o    Geen verplichte sluiting: overbruggingsrecht mogelijk voor sectoren die vrijwillig voor minstens 7 dagen sluiten en mits bewijs van daling omzet, bestelling of inkomsten. De verlenging geldt tot 31/08/2020, maar daarna zal dit onverbiddelijk ten einde zijn.

  • Aanvullende compensatiepremie: ondernemingen die tijdens de ‘lockdown light’ recht hadden op de eerste compensatiepremie of de hinderpremie en die het na de heropstart moeilijk hebben, kunnen gebruik maken van de aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro. Echter, opdat deze premie wordt toegekend, dient de onderneming te voldoen aan twee cumulatieve voorwaarden:

o    De onderneming is opnieuw open en de activiteiten zijn opnieuw opgestart.

o    Een omzetverlies van minstens 60% in de periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Bij de horeca wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de periode tussen 8 juni en 8 juli.

  • Relance-overbruggingsrecht: ondernemers die heropstarten, maar na de heropstart het ritme van voor de ‘lockdown light’ niet meer kunnen halen, kunnen dit overbruggingsrecht aanvragen op voorwaarde dat het kwartaal dat voorafgaat aan de maand waarvoor men de uitkering aanvraagt, een omzetdaling of daling in de bestellingen kent van minimaal 10%.

o    Voorbeeld. U vraagt als bestuurder van een horecazaak het relance-overbruggingsrecht aan voor de maand juli 2020. Opdat u recht heeft op deze uitkering, moet de omzet van Q2 2020 minstens 10% lager liggen dan dat van Q2 2019.

  • Certificaat overdracht: een ondernemer die uitstel van betaling aangevraagd heeft voor de sociale bijdragen van Q1 en/of Q2, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze niet betaalde kwartalen.

 

Verlenging diverse maatregelen.
Er zijn diverse steunmaatregelen, ingevoerd tijdens de ‘lockdown light’, die tijdens of na de ‘lockdown light’ werden verlengd.

  • CORONA-ouderschapsverlof: ouders die hun activiteiten verminderen om voor hun kinderen te zorgen kunnen nu ook in juli, augustus en september genieten van een tijdelijke ouderschapsuitkering.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: de vereenvoudigde procedure inzake het aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is verlengd tot 31 december 2020.