Corona: Welke steun krijgen de getroffen ondernemers n.a.v. de veiligheidsraad op 16.10?

Voor omzetdaling vanaf 1 oktober kan je pas vanaf 16 november steun aanvragen! Blijf op de hoogte via de corona nieuwsbrief. Schrijf je hier in.

Momenteel worden er zowel op federaal als op Vlaams niveau nieuwe steunmaatregelen gelanceerd voor getroffen ondernemers. De federale overheid kondigde een steunpakket aan van een half miljard euro en ook Vlaanderen zou honderden miljoenen euro’s aan steun voorzien.

U kunt deze momenteel echter wel nog niet aanvragen.
Meer informatie wordt hierover verwacht tegen het einde van deze week. We houden u hiervan op de hoogte.

FEDERALE OVERHEIDSSTEUN
Het overbruggingsrecht 

 • Voor zelfstandigen die verplicht moeten sluiten (in de horeca, de evenementen- en cultuursector) in oktober en november, wordt het overbruggingsrecht verdubbeld.
  Iemand zonder gezinslast krijgt €2583 en iemand met kinderen ten laste krijgt €3.226.
 • Voor zelfstandigen die niet moeten sluiten, maar wel belangrijk verlies lijden, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot eind december.

Ook deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Meer info volgt zo snel mogelijk.

Andere maatregelen

 1. De sociale werkgeversbijdragen (RSZ) worden tijdelijk kwijtgescholden.
  Meer informatie hierover volgt nog.
 2. De regering zou ervoor zorgen dat het horecapersoneel toch een eindejaarspremie kan worden uitbetaald krijgen, ook al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend. Ook hierover volgt later meer informatie.

VLAAMSE OVERHEIDSSTEUN
De nieuwe Vlaamse premie

Indien u als ondernemer

 • tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies heeft van minstens 60%,
 • dan kunt u binnenkort beroep doen op een nieuwe Vlaamse premie bij VLAIO.
 • Deze premie bedraagt
  • 10% van uw omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar (of een gelijkaardige periode voor beginnende ondernemers).
  • Die 10% is een benadering van ongeveer de helft van de vaste kosten voor uw onderneming.
  • Indien u in de horeca werkt, hoeft u dit inkomensverlies niet aan te tonen aangezien u verplicht heeft moeten sluiten.
   U kunt deze maatregel nog niet aanvragen.
   Meer info volgt.
 • Heeft u een omzetdaling van minimaal 60% in de periode van augustus-september dit jaar, dan kunt u tot en met 5 november beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme:

 

Het Vlaams beschermingsmechanisme:

 • Hoe aanvragen : druk op de link
 • maanden augustus en september
  Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de 2020.
 • Omzetdaling van min. 60% in de periode augustus-september 2020: vraag nu het Vlaams Beschermingsmechanisme aan.

o    De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar)

o    maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro.

o    De subsidie wordt gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro

o    en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking