Corona: welke steunmaatregel krijg je zelfstandige mbt je inkomen?

INKOMEN

Door de coronacrisis daalt je inkomen mogelijk een heel stuk als zelfstandige. Als je toch doorwerkt, kan je misschien wel rekenen op een compensatiepremie van 3.000 (of soms 1.500) euro. Voor wie verplicht moet stoppen met werken, is er een hinderpremie van 4.000 euro. Alles daarover bij “Premies”.

Maar die premies zijn geen echt “vervangingsinkomen”. Toch is er zo’n systeem voorhanden: het overbruggingsrecht. In deze crisistijd werd het wat versoepeld, zodat ook starters, helpers, meewerkende echtgenoten en soms ook zelfstandigen in bijberoep het kunnen aanvragen.

De vergoeding komt op 1291 euro voor alleenstaanden (geen gezinslast) en 1.614 euro voor mensen met gezinslast. Het kan voorlopig voor maart en april worden aangevraagd, maar dat kan nog worden verlengd. Die aanvraag gebeurt via je sociaal verzekeringsfonds of bij de hulpkas voor zelfstandigen. Hun contactgegevens vind je hier.

Zelfstandigen die verplicht moeten sluiten – de meeste winkels en horeca, bijvoorbeeld – kunnen het overbruggingsrecht sowieso aanvragen. Als je niet verplicht moét stoppen, maar wel genoodzaakt bent om dat te doen – als je bevoorrading stilligt, bijvoorbeeld, of als er minder klanten zijn of je zelf in quarantaine zit -, geldt er een minimum van 7 opeenvolgende kalenderdagen werkonderbreking per maand voor je het overbruggingsrecht kan aanvragen.

Ook restaurants of hotels die wel nog voor een deel werken (take-away, bijvoorbeeld), kunnen de volledige vergoeding krijgen. Die is trouwens te combineren met de Vlaamse hinderpremie.

Als je arbeidsongeschikt bent doordat je bijvoorbeeld ziek bent, kan je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds wanneer je minstens acht dagen moet thuisblijven. Let op dat de huisarts dan zeker het getuigschrift “arbeidsongeschiktheid” meegeeft. Heb je een verzekering gewaarborgd loon? Ga dan na of je onder de voorwaarden recht hebt op een bijkomende aanvulling vanuit je verzekering.