Corona: zefstandigen in bijberoep

Eerst en vooral mag je blijven werken, ook als je als werknemer in tijdelijke werkloosheid bent geplaatst. Er gelden wel wat voorwaarden, bijvoorbeeld rond het tijdstip waarop je het bijberoep uitoefent. Die voorwaarden kan je hier nalezen.

Net als andere zelfstandigen kan je wat schuiven met je belastingen. Een vermindering van voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen kan je aanvragen bij je socialeverzekeringsfonds. Een tijdelijke vrijstelling kan voorlopig enkel als je zelfstandig bent in hoofdberoep.

Je kan je bijdragen (voorlopige en de bijstelling voor 2018) ook met 1 jaar uitstellen. Daarvoor moet je inkomen wel hoog genoeg zijn (14.000 euro netto per jaar), omdat het vanaf dan over dezelfde bijdrage gaat als de minimumbijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep.

Hetzelfde geldt voor het overbruggingsrecht, het vervangingsinkomen voor zelfstandigen in deze crisistijd: als je minstens 14.000 euro netto per jaar verdient en dus de minimumbijdrage betaalt die ook zelfstandigen in hoofdberoep betalen, kan je een overbruggingsrecht aanvragen bij je socialeverzekeringsfonds of bij de hulpkas.

Ook voor de premies van de Vlaamse overheid moet je inkomen uit je bijberoep hoog genoeg zijn. Je moet minstens netto 14.000 euro per jaar verdienen (zelfde minimumbijdrage als hoofdberoep) om de hinderpremie van 4.000 euro te krijgen. Daar komt nog eens 160 euro per sluitingsdag bij vanaf 6 april. Die premie kan je enkel aanvragen als je verplicht moet sluiten.

Kom je niet aan dat bedrag? Dan kan je wel een lagere premie van 1.500 euro aanvragen, als je netto-jaarinkomen minstens 7.000 euro bedraagt.

Voor wie niet moét stoppen met werken, maar z’n omzet wel stevig ziet dalen, is er een “compensatiepremie” van 3.000 of 1.500 euro: 3.000 euro als je jaarinkomen hoger is dan netto 14.000 euro, 1.500 euro als je jaarinkomen netto tussen 7.000 en 14.000 euro ligt. Die 1.500 euro kan je niet krijgen als je daarnaast voor vier vijfden of meer als werknemer werkt.
tabel bijberoep druk op de link
 

  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.