Corona:Horecasector tijdelijk verlaagd btw tarief

Om de horecasector in de strijd tegen de Coronacrisis te steunen is er sinds begin juni 2020 een tijdelijke btw-verlaging van kracht van 12% btw naar 6% btw voor restaurant- en cateringdiensten, die in principe eind 2020 afloopt. In juni 2020 is een circulaire verschenen die daarover meer uitleg verschaft en met name over voorverpakte producten.

Ter plaatse

Tot voor kort gold voor restaurant- en cateringdiensten, m.n. het verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te worden gebruikt het btw-tarief van 12%, met uitzondering van alcoholische drinken waarvoor het normale 21% btw-tarief geldt.
In het laatste geval gaat het meer bepaald om bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol., en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.
Toen na de opgelegde overheidsmaatregelen de horecasector terug haar deuren mocht , werd het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6% btw, inclusief voor niet-alcoholische dranken (zoals koffie en thee) die ter plaatse genuttigd worden.
De tijdelijke btw-verlaging geldt voor de btw

  • die sinds 8 juni 2020 opeisbaar is geworden

  • en is in principe nog tot 31 december 2020 van toepassing.

Voorverpakt

Voorverpakte producten zoals een pakje chips, een reep chocolade, een bifi-worstje die ter plaatste verbruikt worden, beschouwt de Btw-Administratie niet als een restaurant- of cateringdienst en waarvoor bijgevolg het normale btw-tarief van 21% geldt.
Echter, in de circulaire van juni 2020 heeft de Btw-Administratie laten weten dat het het nu wel tijdelijk om een restaurant- en/of cateringdienst gaat waarvoor het verlaagd btw-tarief van 6% wel van toepassing is.
Voor de volledigheid merken we nog op dat de kans reëel is dat ook na 31 december 2020 het verbruik van voorverpakte producten ter plaatste nog als een restaurant- of cateringdienst zal blijven beschouwd worden.

Gevolgen

Dat brengt natuurlijk wel een aantal gevolgen met zich mee, onder andere wat betreft het al dan niet verplicht gebruik van de witte kassa.

Cruciaal daarbij is een omzetdrempel van 25.000 euro (excl. Btw), maar in de berekening daarvan moet voortaan dus ook de voorverpakte producten in rekening worden gebracht omwille van het feit dat het nu dus om een restaurantdienst gaat.
Een ander gevolg is dat btw-plichtigen die met een witte kassa moeten werken, ook een ticket uit de witte kassa moeten uitreiken voor het verschaffen van voorverpakte producten, ongeacht of ze al dan niet ter plaatse verbruikt worden.

Btw-plichtigen die geen geregistreerd kassasysteem moeten gebruiken, moeten een rekening of ontvangstbewijs uitreiken voor het verschaffen van voorverpakte producten wanneer deze bestemd zijn voor verbruik ter plaatse.