Coronavirus : flexibiliteit overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Opgelet! Deze maatregelen zijn momenteel beslissingen van de regering. Ze zullen de komende dagen nog verder geconcretiseerd worden door de verschillende bevoegde instanties.

 

Bronnen: federale regering, RVA, FOD Sociale Zekerheid, FOD Financiën, RSVZ.