Coronavirus : Uitstel of vrijstelling aanvragen sociale kas

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Deze aanvraag moet gebeuren:

  • voor 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
  • voor 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

De aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene
  • naam en zetel van het bedrijf
  • ondernemingsnummer