Coronavirus: hoe uitstel van BTW aanvragen?

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw. 

Zo vraag je het aan:

  • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
  • per mail of per brief te bezorgen, aan:
  • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
  • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet