Coronavirus: hoe vervangingsinkomen aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Deze situaties worden geval per geval bekeken.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.