De 5 meest ge­stel­de be­las­ting­ vra­gen

De com­plexi­teit en de voort­du­ren­de ver­an­de­rin­gen maken het al­les­be­hal­ve sim­pel om een be­las­ting­aan­gif­te in te vul­len.

 

Net zoals vorig jaar is de woon­fis­ca­li­teit het groot­ste strui­kel­blok.
Niet ver­won­der­lijk: door de toe­ne­men­de re­gi­o­na­li­se­ring van onze fis­ca­li­teit is de ver­wer­king van hy­po­the­cai­re le­nin­gen bij­zon­der com­plex. ‘Be­las­ting­plich­ti­gen kun­nen de fe­de­ra­le en ge­wes­te­lij­ke woon­fis­ca­li­teit nau­we­lijks van el­kaar on­der­schei­den.

 

Voor­al bij­ko­men­de le­nin­gen voor ver­bou­win­gen of de aan­koop van een twee­de on­roe­rend goed baren kop­zor­gen.

 

lees meer