De Koopkrachtpremie

Vanaf 1 juni 2023 kunnen werkgevers, bij goede bedrijfsresultaten in 2022, een koopkrachtpremie uitkeren aan hun werknemers. Deze premie kan worden verstrekt in de vorm van consumptiecheques, die vóór eind december 2023 kunnen worden besteld.

Het is belangrijk op te merken dat de koopkrachtpremie geen contante premie is die via de loonstrook wordt uitbetaald, maar wordt uitgekeerd via papieren of elektronische consumptiecheques.

Het maximale bedrag van de koopkrachtpremie is afhankelijk van de winst van het bedrijf. Voor bedrijven met hoge winsten bedraagt de maximale premie €500 per werknemer. In geval van uitzonderlijk hoge winsten kan dit maximumbedrag worden verhoogd tot €750. Het is mogelijk dat jouw sector of jouw bedrijf een lager bedrag hanteert.

De toekenning van de koopkrachtpremie moet worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau of bedrijfsniveau, waarin onder andere de criteria voor “hoge” of “uitzonderlijk hoge” winst worden gedefinieerd. Indien er geen dergelijke overeenkomst wordt gesloten, bijvoorbeeld bij gebrek aan een syndicale delegatie, kan de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst.

Aangezien de koopkrachtpremie mogelijk deel uitmaakt van de komende sectorale onderhandelingen, is het raadzaam om af te wachten of jouw sector afspraken zal maken over de toekenning van deze premie.

Als je de toekenningsregels volgt, is de koopkrachtpremie volledig aftrekbaar voor het bedrijf en vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen voor de werknemer. Er geldt echter een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% aan de RSZ. Om volledig aftrekbaar te blijven, mag de premie niet worden uitbetaald ter vervanging van het loon, andere premies, lopende voordelen, enzovoort.

De koopkrachtpremie, in de vorm van consumptiecheques, kan worden gebruikt voor maaltijdbetalingen en de aankoop van kant-en-klare voeding, evenals voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter. Met andere woorden, dezelfde categorieën als diegene die met maaltijd- of ecocheques kunnen worden gekocht.

Het is belangrijk op te merken dat bedrijfsleiders deze premie niet aan zichzelf kunnen uitkeren.