De maatschap: wat is dat?

Wat is een maatschap.

Een burgerlijke maatschap is niets meer dan een overeenkomst tussen partijen die overeenkomen iets in onverdeeldheid in te brengen met als ultieme doel te delen in winst en verlies. Een dergelijke rechtsfiguur kan worden opgericht via een onderhandse akte (geen kosten).
Een burgerlijke maatschap heeft immers geen enkele publicatieverplichting.

Verschillend aandeel in winst en verlies.
Elke vennoot van een burgerlijke maatschap heeft in beginsel een evenredig aandeel in winst en verlies.

Boekhoudkundige en fiscale verschillen.
De burgerlijke maatschap heeft geen verplichte boekhouding (al is het wel raadzaam om het te doen).

Fiscaal gezien is een burgerlijke maatschap transparant.
Dit betelent dat er noch vennootschapsbelasting noch rechtspersonenbelasting geïnd kan worden. Het uiteindelijke belastingregime is dat van de particulieren die achter de bur­ger­lij­ke maatschap zitten.

 

Conclusie.
Het grote voordeel van een burgerlijke maatschap in vergelijking met een private stichting is de grotere discretie van een burgerlijke maatschap. Dit voordeel mag echter niet overroepen worden. Veiligheidshalve laat u een burgerlijke maatschap ook best bij authentieke akte oprichten en een boekhouding voeren.