De neerlegging van de jaarrekening van vzw’s Hoe en waar?

 De jaarrekeningen van grote en zeer grote verenigingen en stichtingen kunnen op papier of in pdf-formaat via internet worden neergelegd en vanaf 17 maart 2008 ook in XBRL-formaat. Dit dient te gebeuren op gestandaardiseerde schema’s die door de NBB ter beschikking worden gesteld.

Grote vzw’s en stichtingen dienen het verkort schema neer te leggen, zeer grote het volledig schema.

Deze standaardformulieren zijn niet verplicht voor jaarrekeningen waarvan alle of een aantal gestandaardiseerde bladen zijn opgemaakt met een computerprogramma waarbij de aldus bekomen bladen dezelfde voorstelling hebben, dezelfde rubrieken en codecijfers vermelden als het toepasselijke standaardformulier en afgedrukt zijn met een inkjet- of laserprinter (dus niet met een matrixprinter).

Verenigingen en stichtingen onderworpen aan een aparte wetgeving
De verenigingen die, door de bijzondere aard van hun activiteiten, door een bijzondere reglementering of wetgeving onderworpen zijn aan boekhoudkundige verplichtingen die door de raad van bestuur als gelijkwaardig beschouwd worden, kunnen de jaarrekening die uit deze boekhouding voortvloeit neerleggen bij de NBB. Naargelang de grootte van de vereniging of stichting, moet deze jaarrekening worden voorafgegaan door het eerste blad van het «volledig schema voor vzw’s en stichtingen» of door het eerste blad van een «verkort schema voor vzw’s en stichtingen