Dit jaar toch weer beter voorafbetalen?

 

Voor inkomstenjaar 2017 is de boete voor onvoldoende voorafbetalingen verdubbeld van 1,125% naar 2,25%. Kunt u dan toch maar beter nog tegen 10.04.2017 een eerste voorafbetaling doen en hoeveel dan precies?

Voorafbetalen om boete te vermijden

Is voorafbetalen verplicht? Neen! Niemand is verplicht om vooraf te betalen. Doet u echter geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan wordt u zoals u weet, daarvoor gesanctioneerd. U betaalt dan immers een ‘boete’ als u de afrekening krijgt van de fiscus.

Tip. Uw afrekening voor het lopende inkomstenjaar 2017 krijgt u wel pas zo’n twee jaar later, dus die boete moet u ook pas dan betalen.
Boete was de laatste jaren laag. Om te bepalen hoe hoog de boete of zgn. vermeerdering is, houdt men immers rekening met een basisrentevoet die door de ECB (Europese Centrale Bank) bepaald wordt. Feit is echter dat die zgn. ECB-rentevoet al enkele jaren zeer laag is. U kon m.a.w. net zogoed wachten met betalen tot de definitieve afrekening van de fiscus. U had dan sowieso immers nog het tijdsvoordeel.
Voortaan sowieso minimaal 2,25%. Door de blijvend lage rentevoet heeft de regering dan maar beslist om de spelregels wettelijk wat aan te passen. Met ingang van 01.01.2017 kan de zgn. basisrentevoet immers nooit lager zijn dan 1%. Daardoor kan het vermeerderingspercentage, lees: de boete zelf, nooit lager zijn dan 2,25%, nl. 2,25 x 1%.

Soms geen voorafbetaling nodig

Hoezo? Omdat u in bepaalde situaties fiscaal niet gestraft wordt. U ‘riskeert’ dus geen boete als u niet voorafbetaalt.

Starter. Wie zich voor de eerste keer vestigt als zelfstandige in hoofdberoep, wordt in de eerste drie jaar niet beboet als hij niet voorafbetaalt. Hetzelfde geldt voor de eerste drie boekjaren van een startende kmo-vennootschap.
Let op! Als zelfstandige in bijberoep moet u m.a.w. wel voorafbetalen zo u geen boete wilt.
Tip 1. Maakt u de overstap van bijberoep naar hoofdberoep, dan geldt die ‘vrijstelling’ van drie jaar ook ineens.
Tip 2. Voorafbetalen kan nog zinvol zijn als u een spreiding van de betaling van uw belastingen wilt.
Niet meer belasting dan een bepaald bedrag. Indien uw geraamde belasting als kmo voor 2017 lager ligt dan € 3.555,34 of als eenmanszaak lager is dan € 3.727, moet u ook niet voorafbetalen. De reden daarvoor is dat zolang de boete lager is dan € 80, die niet toegepast wordt en die twee bedragen geven als uitkomst net die € 80, nl. € 3.555,34 x 2,25% dan wel € 3.727 x 2,25% x 1,06 x 90%.

Hoeveel precies voorafbetalen?

Daar bent u vrij in. Juist! U kiest zelf of en hoeveel u dan als VA1 tegen uiterlijk 10.04 wilt doen. Om u echter te stimuleren om toch vooraf te betalen, voorziet de fiscus ook in een korting, nl.:

Uiterste betaaldatum
Belastingvoordeel
10.04.2017 (VA1)
3,00%
10.07.2017 (VA2)
2,50%
10.10.2017 (VA3)
2,00%
20.12.2017 (VA4)
1,50%
Idealiter 58,34% of 59,87%. We besparen u de technische details, maar zo u nu al wilt vermijden om achteraf nog een boete te moeten betalen, dan betaalt u als kmo best 58,34% en als eenmanzaak 59,87% van uw geraamde belasting voor 2017. Dat volstaat immers om de boete te vermijden!

 

Een starter via vennootschap of eenmanszaak krijgt de eerste drie jaar sowieso geen boete. Ook zo uw belasting als kmo lager is dan € 3.555,34 of € 3.727 als eenmanszaak, ontsnapt u aan de vermeerdering. Anders volstaat het als kmo om 58,34% te betalen vóór 10.04.2017. Als eenmanszaak is dat 59,87%.