Dividend uitkeren en privaat vrijstelling genieten

Dividenden zijn niet belastingvrij vermits daar in principe 30% roerende voorheffing op moet betaald worden. Echter, dividenden die sinds 1 januari 2018 zijn toegekend, zijn tot een bepaald bedrag wel vrijgesteld van belastingen. We bekijken voor welke dividenden dit juist geldt en hoeveel belastingvrijstelling daarvoor privé kan genoten worden.  

Ontvangt u een dividend, dan moet daar in principe 30% roerende voorheffing op ingehouden worden. Wordt er op de komende jaarvergadering dan beslist dat een aandeelhouder een dividend ten beloop van 1.000 euro krijgt uitbetaald, dan zou de vennootschap, als schuldenaar van de roerende voorheffing, daarop in principe 30% (300 euro) moeten inhouden en moeten doorstorten naar de fiscus. De aandeelhouder krijgt dan het nettobedrag uitbetaald (700 euro). Hetzelfde principe geldt tevens voor iemand die belegd heeft op de beurs, zij het dan wel dat de inhouding van de roerende voorheffing door de financiële instelling zal gebeuren.

Door de programmawet van eind 2017 is er tot op bepaalde hoogte een belastingvrijstelling voorzien voor dividenden. Die vrijstelling bedraagt 640 euro voor inkomstenjaar 2018, en is voor inkomstenjaar 2019 verhoogd naar 800 euro. Op het dividend van 1.000 euro dat de aandeelhouder in ons voorbeeld op de jaarvergadering van 2018 heeft toegekend gekregen, moet dan tot € 640 geen belastingen betaald worden. Die belastingvrijstelling mag echter niet door de uitbetalende vennootschap gebeuren. Zij moet dus nog altijd de 30% roerende voorheffing ingehouden. De verrekening voor de belastingvrijstelling moet gebeuren door de aandeelhouder in zijn aangifte personenbelasting. Concreet zal de aandeelhouder 640 euro x 30% (192 euro) kunnen terugvorderen via zijn aangifte.

Die vrijstelling geldt niet enkel voor dividenden die een aandeelhouder opneemt uit zijn eigen vennootschap. Ze kan ook ingezet worden op een privébelegging uit beursgenoteerde aandelen. De vrijstelling moet globaal bekeken worden voor alle dividenden die per jaar ontvangen worden. Het voordeel is wel dat de vrijstelling per belastingplichtige geldt. Is bv. een gehuwd koppel eigenaar van aandelen in eenzelfde vennootschap, dan kunnen zij elk voor inkomstenjaar 2018 een beroep doen op de vrijstelling van 640 euro.