Een Japanner koopt producten in je winkel en wil vrijstelling BTW.

 

Een Japanner koopt producten in je winkel en wil vrijstelling BTW.

Is uw klant een particulier uit een niet-EU-land? En wil hij belastingvrij goederen bij u kopen om in zijn persoonlijke bagage mee te nemen naar dat niet-EU-land? Uw klant betaalt dan aanvankelijk aan u de btw, die hij later bij u terugvraagt.

Wat moet u doen?

§ Vraag uw klant om een kopie van zijn legitimatie waaruit blijkt dat hij buiten de EU woont.

§ Vermeld het nummer van het legitimatiebewijs op de factuur, of op de cheque van een organisatie voor taxfreeshopping.

§ U geeft uw klant de (kopie)factuur mee.

§ Laat uw klant de (kopie)factuur door de Douane voor uitvoer aftekenen.

§ Laat uw klant de getekende (kopie)factuur naar u opsturen. U toont daarmee aan dat de goederen daadwerkelijk de EU zijn uitgevoerd. Hij mag ook een ander bewijsstuk sturen, zoals een afschrift van een definitieve aangifte ten invoer in het niet-EU-land.

§ U betaalt de btw aan uw klant terug.

§ Bewaar alle documenten die te maken hebben met de aankoop. Maakt uw klant gebruik van een organisatie die taxfreeshopping-service aanbiedt? Dan mogen deze documenten ook daar worden bewaard. Voorwaarde is dat wij de mogelijkheid hebben om deze te controleren.

§ Hebt u deze btw al aan ons betaald? Dan kunt u die terugvragen met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Sinds 1 april 2012 is het gebruik hiervan verplicht en kunt u verzoeken om teruggaaf niet meer per brief indienen.

Let op!

§ Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking krijgt.

§ Uw klant kan de btw ook terugvragen als hij nog niet buiten de EU woont, maar zich daar binnen 3 maanden na afloop van de maand van de aankoop vestigt.

Voorwaarden

§ Uw klant neemt zijn aankopen mee in zijn persoonlijke bagage, binnen 3 maanden na afloop van de maand van de aankoop.

§ De totale waarde op de factuur is minimaal € 50, inclusief btw.

Taxfreeshopping-cheques

Maakt u gebruik van cheques van een bedrijf dat taxfreeshopping-services aanbiedt? Dan moeten de gegevens op de cheque gelijk zijn aan de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld. De douanemedewerker tekent de achterzijde van de cheque voor uitvoer af. Het servicebedrijf zorgt voor uitbetaling van de btw, waarna u de cheque terugkrijgt om bij uw administratie te bewaren.