Een klantenlisting indienen op 31 maart?

 

Moet u een klantenlisting indienen? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. U moet daar alle Belgische btw-plichtige klanten in vermelden aan wie u in 2016 gefactureerd heeft. U mag particuliere en buitenlandse klanten dus niet in deze listing vermelden.

Welke verkopen moet u opnemen? Per Belgisch btw-nummer telt u alle verkoopfacturen op die u uitgereikt heeft in 2016. Indien blijkt dat het totaalbedrag excl. btw lager uitkomt dan € 250, dan hoeft u de desbetreffende klant niet te vermelden. Zodra u op € 250 of meer uitkomt, vermeldt u het totaalbedrag bij het desbetreffende btw-nummer.
Deadline. Uiterlijk op 30 maart 2017 moet u de klantenlisting elektronisch indienen via Intervat ( http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat ).
Forse boetes. De boetes bij laattijdige indiening zijn niet mals. Deze kunnen oplopen tot € 3.000. Vink deze datum dus in uw agenda aan.
Wat met de kleine ondernemer? Opteerde u voor de vrijstelling kleine ondernemingen ten aanzien van de btw, dan moest u, zelfs indien u een nihil-btw-listing had, dit jaarlijks indienen. Dit jaar hoeft deze categorie niet langer een btw-listing in te dienen wanneer het een nihillisting betreft.

Kleine ondernemers met een nihillisting hoeven vanaf dit jaar geen aangifte meer in te dienen. Alle andere btw-plichtigen moeten uiterlijk op 30.03.2017 hun klantenlisting indienen om forse boetes te vermijden.