Een middelenvennootschap voor artsen

Het is een veel voorkomende praktijk dat meer een meer geneesheren zich associëren met andere geneesheren binnen eenzelfde of aanverwante discipline. Praktisch gebeurt dit door middel van een associatieovereenkomst of een middelenvennootschap. Vaak wordt onvoldoende belangstelling gehecht aan de fiscale gevolgen van een dergelijke samenwerking. Onderhavig artikel heeft dan ook tot doel  kort even stil te staan bij de fiscale context van een geneesherenassociatie en middelenvennootschap.

lees meer