Hoe en waar elektronische aangifte roerende voorheffing 2012 indienen?

Elektronische aangifte roerende voorheffing 2012

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen belastingschuldigen onderworpen aan de roerende voorheffing de aangifte elektronisch indienen via de onlinetoepassing www.rv-on-web.be.

Naast de automatische berekening van het verschuldigde bedrag en de aflevering van een ontvangstbewijs bij indiening van de aangifte, kan achteraf de indiening van de aangiften worden geconsulteerd.

Indien de belastingschuldige er toch voor kiest om vanaf 1 januari 2012 zijn aangifte inzake roerende voorheffing verder op papier in te dienen, staan voortaan 4 nieuwe diensten in voor de ontvangst en behandeling ervan:

Belastingschuldige met fiscale woonplaats in het

Papieren aangifte naar

Vlaams Gewest

Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen Gaston Crommenlaan 6, bus 301 9050 Ledeberg Tel. 0257/922 90 ctk.db.ven.gent@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bus 3418 1000 Brussel Tel. 0257/711 10 ctk.db.ven.brussel2@minfin.fed.be

Waals Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied)

Centraal Taxatiekantoor Luik Vennootschappen Rue Paradis 1 4000 Liège Tel. 0257/868 30 bct.cd.soc.liege@minfin.fed.be

Duits taalgebied

Controle Eupen Vennootschappen Rue de Verviers 8 4700 Eupen Tel. 0257/512 70 contr.cd.soc.eupen@minfin.fed.be

De betaling van de verschuldigde roerende voorheffing, zowel bij elektronische indiening van de aangifte als bij een papieren aangifte, moet vanaf 1 januari 2012 ook gebeuren op één centraal rekeningnummer: BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.