Er zijn werken in de straat : heb ik recht op een premie?

Zijn er werken in de buurt waardoor uw cliënteel wegblijft? Hoe overbrugt u deze moeilijke periode? Komt u in aanmerking voor de hinder- of sluitingspremie? En dient u hierop belastingen te betalen?

Situatieschets
Een bepaalde overheid start geplande werken in de straat waarbij meer dan 50 m2oppervlakte dient te worden opengebroken met als gevolg dat de rijbaan of minstens één rijstrook geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Deze werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen. Indien de onderneming zich in de hinderzone bevindt, dan kan de ondernemer aanspraak maken op een hinder- of sluitingspremie. Hiervoor dient wel voldaan te zijn aan enkele voorwaarden.

Welke ondernemers komen in aanmerking?Ondernemers van kleine ondernemingen met vaste openingsuren die maximum 9 werknemers in dienst hebben kunnen een aanvraag voor een premie indienen. Persoonlijk en direct klantencontact moet voor deze onderneming noodzakelijk zijn. Concreet komen onder andere winkeliers en uitbaters van horecazaken in aanmerking.

Op welke vergoeding kan de ondernemer aanspraak maken?Een hinder- en/of een sluitingspremie. Deze premies gelden enkel voor openbare werken die gestart zijn na 1 juli 2017.

Hinderpremie.Deze premie bedraagt steeds 2.000 euro en wordt slechts één keer per jaar en per hinderperiode toegekend. In het geval de openbare werken dus langer dan een jaar duren, kan de ondernemer slechts één keer de hinderpremie ontvangen. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zendt een brief uit naar alle handelaars die in aanmerking komen voor deze premie, deze kunnen dan online de uitbetaling van deze premie aanvragen. Dit dient 60 dagen na datum van de brief en voor het einde van de hinderperiode te gebeuren.

Bijkomende sluitingspremie.Deze premie bedraagt  80 euro per dag en wordt toegekend vanaf het moment dat de onderneming meer dan 22 kalenderdagen gesloten is nalv de werken. De eerste keer dat de sluitingsperiode wordt aangevraagd mag de sluitingsperiode maximaal 51 kalenderdagen tellen. Duurt de sluitingsperiode langer, dan kan een bijkomende sluitingsperiode aangevraagd worden in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. Het is niet vereist dat de sluitingsperiodes aaneensluitend zijn. Het is dus mogelijk dat de onderneming gedurende een aantal dagen gesloten is, weer open gaat voor een aantal dagen en dan weer sluit voor een aantal dagen door openbare werken. Deze premie dient ook online te worden aangevraagd, ten vroegste op de startdatum van de werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Afzonderlijke sluitingspremie.Deze premie bedraagt 80 euro per dag en wordt toegekend vanaf het moment dat de onderneming meer dan 7 kalenderdagen gesloten is. Deze premie kan enkel worden aangevraagd door ondernemingen die niet vooraf geselecteerd werden door VLAIO voor de hinderpremie. De eerste keer dat de sluitingsperiode wordt aangevraagd mag de sluitingsperiode maximaal 37 kalenderdagen tellen. Duurt de sluitingsperiode langer, dan kan een bijkomende sluitingsperiode aangevraagd worden in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. De procedure voor de bijkomende sluitingspremie wordt hier ook toegepast.  

Opgelet!De hinder- en sluitingspremie zijn overheidssteunmaatregelen die onder de ‘de-minimisverordering’ vallen, net zoals de kmo-portefeuille, kmo-groeisubsidie en de subsidie voor ecologisch en veilig transport. Een onderneming mag over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun ontvangen. Bij de toekenning van deze premies wordt dus ook gekeken naar welke bedragen de onderneming al heeft ontvangen in het kader van de andere overheidssteunmaatregelen.

Moeten er belastingen op de toegekende hinder- en sluitingspremies worden betaald?Neen, de premies die zijn toegekend of betaald sinds 1 januari 2018 zijn vrijgesteld van belastingen. Deze vrijstelling geldt zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting. In de aangifte van de personenbelasting moet geen melding worden gemaakt van de premie. In de aangifte vennootschapsbelasting daarentegen dient de premie te worden aangegeven bij de ‘niet-belastbare bestanddelen’.