Fiscus kijkt meer en meer naar je bankrekening

Sinds begin dit jaar deed de fiscus gemiddeld 752 keer per week een opvraging uit de databank met bankrekeningen. Vorig jaar waren dat er 679 per week.

Op 1 mei 2014 werd bij de Nationale Bank (NBB) een Centraal Aanspreekpunt (CAP) geïnstalleerd. Dat meldpunt bevat een overzicht van alle Belgische bankrekeningen, verzekeringen en buitenlandse rekeningen. Het meldpunt bevat alleen de namen en de rekeningnummers, geen informatie over de bedragen of de verrichtingen. De bedoeling is vooral de fiscus een snel overzicht te geven van de banken die hij moet contacteren als hij een onderzoek bij een belastingplichtige doet. De toegang tot de databank wordt ook alleen verleend onder strikte voorwaarden en na een gemotiveerd verzoek, bijvoorbeeld bij bewijzen van belastingontduiking.

Het aantal opzoekingen is sinds 2014 stelselmatig toegenomen. Dit jaar werden al 25.548 opvragingen gedaan, wat neerkomt op 752 per week. Vorig jaar werden 35.323 opvragingen gedaan, wat neerkwam op 679 per week. In 2015 ging het nog om 179 opzoekingen per week. De toename is een gevolg van de internationale gegevensuitwisseling waardoor de fiscus steeds meer informatie krijgt over rekeningen en verzekeringen die Belgen in het buitenland aanhouden.

47 miljoen

De databank bevatte eind 2018 meer dan 47 miljoen Belgische bankrekeningen en meer dan 14 miljoen Belgische verzekeringscontracten. Het zijn de banken en verzekeraars die de informatie doorspelen aan het CAP. Voorts bevat het CAP de namen van 284.974 personen die 621.109 verschillende buitenlandse rekeningen hebben meegedeeld. De gegevens van buitenlandse rekeningen moeten door de rekeninghouders zelf worden doorgespeeld aan het CAP.

In 2016 besliste de regering dat het CAP onder voorwaarden ook toegankelijk moet worden voor notarissen, deurwaarders en curatoren. ‘Die instanties dienen echter te wachten tot de inwerkingtreding van de geautomatiseerde en beveiligde procedure, voorzien tegen midden 2020’, klinkt het bij de Nationale Bank.