Geheim commissieloon zal vanaf heden iets soepelder zijn

De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Uit een toelichting van de minister van Financiën blijkt dat de wettekst ruim geïnterpreteerd moet worden waardoor de bijzondere aanslag nog slechts in uitzonderlijke gevallen zal worden toegepast.

Een beetje zoals vroeger het geval was … of toch niet? 

Lees meer in pdf