Gesplitste aankoop nog interessant

Onlangs verscheen er een nieuwe circulaire over wat nu wel en niet als ‘fiscaal misbruik’ aanzien wordt. Een gesplitste aankoop zou geen probleem meer zijn…

 

Fiscaal misbruik en registratie- en successierechten. Zoals u wee­t, is de zgn. antimisbruikbepaling vorig jaar herschreven én is ze ook toepasselijk gemaakt voor de registratie- en successierechten. Uit de wetteksten alleen viel echter niet meteen af te leiden welke verrichtingen nu eigenlijk geviseerd werden als zgn. fiscaal misbruik voor de toepassing van de registratie- en successierechten.

lees meer