Het bestemmingsdocument: een alternatief bewijs voor het vervoer van intracommunautair geleverde goederen

Een heikel punt bij vele btw- controles is het leveren van het bewijs van de btw- vrijstelling voor intracommunautaire leveringen. Indien de btw- administratie niet overtuigd is van de echtheid van het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat, verwerpt zij de btw vrijstelling met alle gevolgen vandien… De btw- administratie heeft nu echter een beslissing gepubliceerd waarin zij, ter vereenvoudiging, een alternatief bewijsmiddel aanreikt. 

Lees meer