Het prijskaartje van een consumentenkrediet

 

 

Consumentenkrediet is in feite een verzamelnaam voor allerhande soorten leningen. Alleen een hypothecair krediet voor vastgoed valt niet onder die noemer.Een consumentenkrediet kan door zowel een financiële instelling als een verkoper van bijvoorbeeld een elektrozaak worden aangeboden. Welke formules bestaan er?

·        Lening op afbetaling: een financiële instelling stelt gedurende een bepaalde periode een bedrag ter beschikking. U betaalt de geldsom terug met vaste, meestal maandelijkse, stortingen.

·        Verkoop op afbetaling: u koopt een product of dienst en betaalt met periodieke, meestal maandelijkse, stortingen.

·        Financieringshuur: u huurt bijvoorbeeld een wagen of pc en betaalt een, meestal maandelijkse, huurprijs. Door de aankoopoptie kunt u aan het eind van de huurperiode het product tegen een vooraf bepaalde prijs kopen.

·        Kredietopening: u krijgt een financiële reserve die u op het juiste moment kunt aanspreken. Het kan de toelating zijn om op uw zichtrekening ‘in het rood te gaan’. Of een kredietopening kan gekoppeld zijn aan een kaart. Als u de reserves aanspreekt, betaalt u periodiek intresten. Voor de terugbetaling van het kapitaal zijn diverse formules mogelijk. De kredietovereenkomst moet verplicht aan een aantal vormvereisten voldoen. Zo moet ze op papier of via onlinebankieren worden opgesteld. Behalve bij een kredietopening moet u ook telkens een aflossingsplan krijgen. De overeenkomst vermeldt een aantal gegevens, zoals het kredietbedrag, de duur van de overeenkomst en het jaarlijks kostenpercentage.

Hoge kostprijs                  

Ga niet over één nacht ijs als u een consumentenkrediet afsluit. De meest onbetaalde kredieten zijn consumentenkredieten. Bovenop het ontleende bedrag moet u immers intresten betalen. En de tarieven voor die intresten zijn hoog.

 

De jaarlijkse kostprijs van het krediet wordt uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage.
Het behelst de intresten, administratieve kosten, commissie voor de kredietmakelaar enzovoort. Iedere kredietverstrekker kan vrij het JKP van zijn krediet bepalen. Maar hij mag nooit meer aanrekenen dan de kostenpercentages die wettelijk zijn vastgelegd.
Die tarieven worden twee keer per jaar herzien.

Het maximale tarief hangt af van het soort krediet en het ontleende bedrag.

·        Voor bedragen tot 1.250 euro is het JKP voor een lening of verkoop op afbetaling 19,5%.

·        Voor een kredietopening met kaart 16%.

·        Voor een kredietopening zonder kaart 12%.

·        Voor een financieringshuur 13,5%.

 

Wie denkt dat hij het krediet niet zo makkelijk zal kunnen terugbetalen of al een betalingsachterstand heeft, kan beter geen extra kredieten afsluiten.

 

14 dagen bedenktijd

Nadat u de kredietovereenkomst hebt getekend, krijgt u altijd 14 dagen bedenktijd. In die tijdspanne kunt u zonder motivatie het krediet stopzetten. U moet wel het ontleende bedrag of de goederen teruggeven. U betaalt intresten over de verstreken periode.

Hebt u een krediet afgesloten en wilt u dat geheel of gedeeltelijk vóór de eindvervaldag terugbetalen? Dat kan voor alle types van kredietovereenkomsten. U moet de kredietgever minstens 10 dagen op voorhand met een aangetekende brief verwittigen. Binnen bepaalde grenzen mag de kredietgever een vergoeding aanrekenen voor de vervroegde terugbetaling.