Hoe belast de fiscus je spaargeld?

De regel voor het aangeven van beleggingsopbrengsten is als volgt: als er Belgische roerende voorheffing is ingehouden, hoef je die inkomsten niet op te nemen in je belastingaangifte. Als er geen voorheffing is ingehouden, ben je wel verplicht om ze aan te geven.

Als je rente of dividenden hebt ontvangen via een Belgische financiële instelling, zal je bank roerende voorheffing hebben ingehouden bij de uitbetaling. Dit geldt zowel voor Belgische als buitenlandse spaar- en beleggingsproducten. De ingehouden roerende voorheffing is een bevrijdende eindbelasting, wat betekent dat je definitief hebt afgerekend met de fiscus.

Voor rente op een gereglementeerde spaarrekening is doorgaans geen roerende voorheffing ingehouden, maar je hoeft deze ook niet aan te geven. Dit komt omdat rente op een gereglementeerde spaarrekening tot een bedrag van 980 euro vrijgesteld is van belasting. Een ‘gereglementeerde’ spaarrekening moet voldoen aan strikte voorwaarden op het gebied van rentetarieven, transactiebeperkingen en berekeningsmethoden.

De vrijstelling geldt niet alleen voor Belgische gereglementeerde spaarrekeningen, maar ook voor die in andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Welke beleggingsinkomsten moet je dan wel aangeven?

  1. Meer dan 980 euro rente op een spaarrekening

Als je meer dan 980 euro aan rente op dezelfde spaarrekening ontvangt, zal een Belgische bank automatisch 15 procent bevrijdende roerende voorheffing inhouden op het surplus en is er ook geen aangifteplicht.

Dit geldt echter niet als je bij verschillende financiële instellingen spaarrekeningen hebt en in totaal meer dan 980 euro aan rente ontvangt. Een bank heeft immers geen informatie over hoeveel rente je bij een andere financiële instelling ontvangt. Houd er ook rekening mee dat de inkomsten op spaarrekeningen van minderjarige kinderen fiscaal als rente-inkomsten voor hun ouders worden beschouwd.

Meer dan 1 miljoen euro? Je betaalt een solidariteitsbijdrage

Op elke effectenrekening met een jaarlijks gemiddelde waarde van 1 miljoen euro of meer moet je een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent betalen.

Als je meer dan 980 euro aan rente hebt ontvangen op gereglementeerde spaarrekeningen, moet je het gedeelte van de rente boven 980 euro spontaan opnemen in je belastingaangifte. Hierop betaal je dan 15 procent belasting.

2. Inkomsten op een buitenlandse rekening

Als je rente of dividenden hebt ontvangen op een buitenlandse rekening, is er meestal geen Belgische roerende voorheffing ingehouden. Je moet de netto-inkomsten in principe verplicht aangeven in je belastingaangifte.

‘Netto’ betekent dat je de buitenlandse bronbelasting mag aftrekken van het bruto bedrag aan rente en dividenden. De betaalde innings- en bewaarkosten mag je niet aftrekken. Je kunt ze echter wel apart vermelden onder een aparte code.

Op voorwaarde dat je inkomsten niet worden belast tegen een apart tarief (maar tegen de normale progressieve belastingtarieven), worden ze afgetrokken van je belastbare roerende inkomsten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je geen andere belastbare inkomsten hebt ontvangen dan je roerende inkomsten.

TIP! Bespaar belastingen

Jongeren kunnen betaalde roerende voorheffing terugvorderen

Als je geen belasting hoeft te betalen, kun je de eerder betaalde roerende voorheffing terugvorderen. Dit geldt als je inkomen lager is dan het belastingvrije bedrag. In de praktijk kunnen studerende jongeren vaak gebruikmaken van deze optimalisering. Let op! Dit kan pas vanaf 18 jaar. De roerende inkomsten van minderjarige kinderen worden beschouwd als inkomen van de ouders.

Let op! Als je via een buitenlandse rekening – bijvoorbeeld DeGiro in Nederland, HSBC in het Verenigd Koninkrijk of Banco Santander in Spanje – dividenden op aandelen hebt ontvangen, heb je mogelijk recht op de belastingvrijstelling voor dividenden. Dit kan invloed hebben op hoe je je buitenlandse inkomsten aangeeft.

Met de aangifte van je buitenlandse beleggingsopbrengsten ben je er nog niet. Je moet ook het bestaan van buitenlandse rekeningen melden in vak XIII.