Hoe kan je controle van de belastingen vermijden?

5 tips

Een theorie zegt dat er om de 6 jaar een grondige controle van de aangifte plaatsvindt. In de praktijk blijkt dat lang niet het geval te zijn. Verleden jaar zijn, volgens Bernard Clerfayt, zo’n 100.000 controles uitgevoerd. Als we weten dat er meer dan 6 miljoen aangiftes zijn, staan we nog ver van het theoretische waarschijnlijkheidspercentage van een controle. Wat zijn de tips om de kans op een belastingcontrole te verlagen? 

1.       Geef niet uit wat u officieel niet verdiend heeft. “Let op, u bent altijd verplicht om al uw uitgaven te kunnen verantwoorden aan de hand van rekeningafschriften”, zegt Amaury de la Chevalerie van consultancybedrijf Deloitte. Als het verschil tussen uw inkomsten en uw levensstijl duidelijk te groot is, zal het risico van een controle aanzienlijk toenemen en kan zelfs een aanslag op basis van tekenen en indiciën (op basis van uw levensstandaard) u boven het hoofd hangen.

2.       Let op voor te grote omzetschommelingen als u als zelfstandige werkt. “Algemeen gesproken gaat er bij te grote verschillen in de balans tussen opeenvolgende jaren altijd een belletje rinkelen”, stelt de fiscaal expert. “Een bedrijf in volle expansie loopt dan ook meer kans op een coherentiecontrole.”

3.       Vergeet uw rekeningen in het buitenland niet. “Er zijn steeds meer verzoeken om informatie over rekeningen in het buitenland. Sommige belastingplichtigen herinneren zich zelfs niet meer ooit een rekening in het buitenland te hebben geopend waar nog enkele euro’s op staan. Maar dat kan volstaan om een controle in gang te zetten. En als een dossier geopend wordt, gebeurt dat van a tot z, met alle risico’s vandien dat de controleur op andere zaken stoot…”, legt Amaury de la Chevalerie uit.

4.       Let op met wat u op het internet zet. De informatie op het web wordt soms aandachtig gescreend door de belastingmedewerkers. Zeker als u verkoopactiviteiten ontplooit op het internet…

5.       Vermeld uw aanvullende inkomsten. “Soms vergeet men bepaalde fiches van extra inkomsten aan te geven, maar de belastingadministratie krijgt wel telkens een kopie van die inkomstenfiche. Zij kan dan een bericht van rechtzetting sturen of een controleprocedure opstarten.”