Hoe kan je schenken over generatie heen?

In een doorschuifschenking wordt een schenking gedaan aan een eerste begiftigde (bv een kind), waarbij alles wat overblijft van deze schenking na het overlijden van deze eerste begiftigde, toekomt aan een tweede begiftigde (bv een kleinkind).

Het interessante aan deze doorschuifschenkingen is dat op de beide schenkingen, zowel aan de 1e als aan de tweede begiftigde, 3 % schenkingsrechten betaald worden (in Wallonië 3,3 %). Er worden dus geen successierechten betaald !

Om te vermijden dat alles in het water komt te vallen indien de 1e begiftigde vòòr de schenker komt te overlijden, wordt best een (optioneel) “beding van terugkeer” in de schenking opgenomen. Hierbij wordt bepaald dat in geval van vooroverlijden van de eerste begiftigde, de geschonken goederen terugkeren naar de schenker. Dit kan dan volledig belastingvrij gebeuren.

Let wel dat dit “beding van terugkeer” best optioneel is. Dit houdt in dat de schenker de keus heeft om het bij het vooroverlijden van de eerste begiftigde het beding in werking te laten treden of om af te zien van het beding, en dus de schenking toch naar de tweede begiftigde (bv het kleinkind) te laten ‘doorschuiven’.