Hoe op alternatieve manier geld uit de vennootschap halen ?

Door als het ware het “beroepsinkomen” uit uw vennootschap om te vormen in andere soorten van inkomsten, kan u als het ware uw eigen “cafetariaplan” samenstellen. Uiteraard kan u enkel opteren voor de inkomsten die voor u mogelijk zijn. De korf vult u uiteraard eerst aan met de minst belaste inkomsten om te eindigen met loon en/of dividenden dewelke het zwaarste worden belast.

Lees meer