Hoe snel kan je vennootschap oprichten?

 

1. kies ik voor een eenmanszaak of een vennootschap?

Alhoewel een eenmanszaak het meeste voor de hand lag, is mijn keuze toch op een vennootschap gevallen. Toegegeven: bepaalde boekhoudkundige kosten kan ik uitsparen door alles zelf te doen, vandaar dat een vennootschap voor mij iets interessanter lijkt dan iemand die zich moet beroepen op een boekhouder of accountant.

Het eerste wat ik onderzocht waren alle formaliteiten die moesten vervuld worden bij de oprichting. Ik had zelfs een artikel geschreven om mijn daarbij een beetje te helpen: 

 

Op zich zijn er niet zoveel verschillen tussen een vennootschap of een eenmanszaak: Je moet een bankrekening openen, je moet je inschrijven bij het ondernemingsloket, het hebben van een diploma bedrijfbeheer is nodig en soms moet je ook op voorhand al vergunningen aanvragen.
Bij de opstart van een vennootschap komt wel veel meer bij kijken: Opmaken van een financieel plan, opmaken van statuten en neerlegging in het Belgisch Staatsblad.

Het is wel goed om weten wat de vennootschapsvormen ongeveer inhouden. Zo kunnen gewone commanditaire vennootschappen (Comm.V.) en Verenigingen onder Firma’s (VOF) aanzienlijk sneller en goedkoper worden opgericht in tegenstelling tot BVBA’s (hoger startkapitaal) en NV’s (nog hoger startkapitaal).

2. Opmaken van het financieel plan.

In principe is een financieel plan niet noodzakelijk voor gewone commanditaire vennootschappen en verenigingen onder firma’s. Je doet er wel goed aan om toch een uitgebreide simulatie te (laten) maken om er zeker van te zijn dat je project haalbaar is. Dit kan sowieso nooit kwaad! Dit kan worden opgevraagd moest je binnen een periode van drie jaar na oprichting failliet gaat en dient ook als bewijsstuk. In principe is een financieel plan verplicht wanneer je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NV, B.V.B.A., Comm. VA en CVBA) opricht (deze moet worden gevalideerd door de notaris).

Mijn keuze is uitgegaan voor een COMM.V. en dat heeft zijn eigen voordelen, maar ook zijn nadelen:
Voordelen:

·                                 Geen tussenkomst notaris nodig: besparing +/- 900 euro.

·                                 Geen uitgebreid financieel plan nodig – doch wel opgesteld

·                                 Snellere oprichting mogelijk

·                                 Publiceren van de cijfers is niet verplicht: besparing +/- 140 euro op jaarbasis)

Nadelen:

·                                 Hoofdzakelijke aansprakelijkheid: als het misloopt ben ik als privé persoon aansprakelijk.

·                                 Alles zelf regelen: de oprichtingsformaliteiten die anders door de notaris gebeuren moet ik zelf doen. Optioneel kan een ondernemingsloket wel helpen, maar door het zelf te doen spaar ik 250 euro uit.

 

– Momenteel is de vennootschap nog niet opgericht, ik bevind me nu in deze fase. –

3. Een bankrekening openen.

Tot zover alle voorbereidende activiteiten. Het is natuurlijk eenvoudig om voor jezelf een degelijke voorbereiding te maken, dan voor iemand anders. Dat maakt het toch wel een pak moeilijker voor een boekhouder. Niettemin kan alles relatief snel achter de rug zijn.

De volgende stap bestaat erin om een bankrekening te openen. Doe een telefoontje naar je bank en maak een afspraak. Het is nodig om een bankattest te kunnen voorleggen bij oprichting van een onderneming. Sterker nog: het is het allereerste ‘officiële’ wat je moet doen.

4. Publicatie van de oprichtingsakte

Vanaf dit moment is het mogelijk dat de tijdslijnen gaan verschillen, want je dient er rekening mee te houden dat er verschillen zullen zijn tussen de gekozen vennootschapsvorm en alle externe personen die je zult nodig hebben (boekhouder – notaris – andere adviseurs …).

Je hebt de mogelijkheid om je oprichtingsakte te laten publiceren door het ondernemingsloket. Ze zullen hiervoor wel een vergoeding aanrekening natuurlijk, maar dan ben je zeker dat een ervaren persoon alles in orde brengt. Tijdens je bezoek kan je ook andere zaken in orde brengen zoals de aanvraag van een BTW-nummer, het registreren als zelfstandige en de aansluiting bij een sociale zekerheidsinstelling voor het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen. Tegelijkertijd kunnen ze ook nagaan of je wel mag starten als zelfstandige (heb je bijvoorbeeld wel voldoende kennis bedrijfsbeheer?).

Ik koos iets anders: de publicatie van de oprichtingsakte doe ik zelf, waardoor ik pas ik een later stadium moet langsgaan bij het ondernemingsloket. Nadien is het wachten tot ik antwoord krijg: ik krijg dan tegelijkertijd ook mijn ondernemingsnummer toegewezen.

5. BTW-nummer activeren

Wanneer je antwoord krijgt van de Rechtbank van Koophandel, krijg je normaliter je ondernemingsnummer toegewezen. Als je BTW-plichtig bent, dan moet je je BTW-nummer nog eens apart activeren. Verloopt alles via een Ondernemingsloket? Dan kunnen zij dit in principe voor jou regelen.

Op zich is het niet zoveel werk om een formulier in te vullen en deze op te sturen. De besparing door het zelf te doen bedraagt toch wel 75€.

6. Ondernemingsloket bezoeken

Van zodra je je ondernemingsnummer krijgt toegewezen, kan je langsgaan bij het Ondernemingsloket. Daar schrijf je je in als zelfstandige (ook als je geen bezoldiging uit de vennootschap krijgt) en kan je eventueel nog bijkomende afspraken met zoals bijvoorbeeld het betalen van de sociale bijdage  of premies voor vapz te storten.

 

7. Vergeet het ziekenfonds niet!

Inderdaad, je moet het ziekenfonds op de hoogte brengen van de wijziging van je statuut. Als je nog geen lid bent van een mutualiteit, dan dien je je ook nog aan te sluiten. Bijdragen die je betaald zullen wel beschouwd worden als privé-kosten en deze zijn dus niet aftrekbaar in een vennootschap of eenmanszaak!

8. Gedaan!

In principe zou al het werk nu gedaan moeten zijn. Als ik goed gerekend heb bedraagt de totale tijdbesteding: 12 uur. Dat valt dus in principe wel mee.

Je kan al beginnen met je zelfstandige activiteit van zodra je langs gaat bij de notaris of je publicatie akte verzend voor publicatie. Je dient er dan wel voor te zorgen dat als je facturen uitschrijft, dat deze dan ook correct zijn. Zo moeten deze facturen volgende vermeldingen bevatten:

·                                 Naam onderneming – gevolgd door de tekst ‘in oprichting’;

 

·                                 BTW-nummer: is nog niet gekend, dus je vult in: ‘in aanvraag’.