Hoeveel BTW rekenen voor poort

 

In principe moet een aannemer werken in onroerende staat met 21% btw factureren. Wordt er gefactureerd aan een btw-plichtige die op regelmatige basis btw-aangiften moet indienen, dan dient er met btw verlegd gefactureerd te worden. Bijgevolg dient de btw-plichtige klant van de aannemer zelf het toepasselijke btw-tarief in rekening te brengen en de verschuldigde btw door te storten naar de Btw-Administratie. De vraag is echter welk btw-tarief van toepassing is op de plaatsing van een poort die aan een privéwoning wordt vastgehecht. Geldt daar het normale 21% btw-tarief voor of kan toch het verlaagd 6% btw-tarief toegepast worden?

De Btw-Administratie hanteert zeer strikte voorwaarden voor de toepassing van de 6% btw. Voor het verlaagde 6% btw-tarief is in de eerste plaats sowieso vereist dat het gaat om werken in onroerende staat die deel uitmaken van een privéwoning van minstens tien jaar oud. Voor bv. een oprit is daar weinig discussie over. De vraag is echter of een toegangspoort dat wordt vastgehecht aan een woning, dan wel deel uitmaakt van de woning. Volgens de Btw-Administratie is dat niet het geval. De enige toegeving die zij doet, betreft toegangspoorten in muren die aan de woning grenzen, voor zover die muren geen eigenlijke scheiding of afbakening vormen van de eigendom.

Hekken of poorten die niet ingewerkt zijn in muren die grenzen aan de woningen, maar bv. rechtstreeks aan de woning of via een paal in de grond vastgehecht worden, ongeacht het materiaal waaruit die paal is gemaakt, al dan niet aan de woning aangehecht, zijn niet bedoeld in die toegeving van de Btw. De Rulingcommissie legt in een recente ruling echter minder strenge voorwaarden op. Toegangspoorten die aan de woning zelf muurvast gehecht of ingelijfd worden in de onroerende structuur kunnen niet als een afsluiting of omheining beschouwd worden. Bijgevolg komt de Rulingcommissie toe de conclusie dat een dergelijke plaatsing wel in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%.