Hoeveel huur mag ik vragen aan mijn vennootschap?

Hangt samen met de zgn. revalorisatiecoëfficiënt. Zoals u weet, wordt u fiscaal gezien afgestraft wanneer u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw verhuurt aan uw vennootschap en de huur meer bedraagt dan: 5/3 x niet-geïndexeerd kadastraal inkomen x revalorisatiecoëfficiënt. Het deel van de huur dat hoger ligt dan deze grens, wordt immers belast als loon i.p.v. als een huurinkomen.

Die coëfficiënt voor 2015 is nu pas geweten. Inderdaad, doorgaans wordt de revalorisatiecoëfficiënt rond juni bekendgemaakt. Dit jaar hebben we er echter langer op moeten wachten (KB 29.10.2015, BS 06.11.2015, 2° ed.). Bovendien is hij ongewijzigd ten opzichte van inkomstenjaar 2014 en bedraagt hij dus nog altijd 4,23. De fiscaal optimale huur die u voor inkomstenjaar 2015 aan uw vennootschap kunt vragen, blijft dus evenveel als voor 2014. U beperkt zich dus ook in 2015 het best tot maximaal 7,05 x (4,23 x 5/3) het kadastraal inkomen van het verhuurde deel.

 

De revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2015 is 4,23 of evenveel als voor 2014. Uw optimale huur voor een pand dat u (deels) aan uw vennootschap verhuurt, blijft in 2015 dus ook 7,05 x het verhuurde ki.