Hoeveel voordeel alle aard voor het gebruik van elektriciteit, zonnepanelen en een laadpaal?

Wanneer een vennootschap kosteloos een elektrische of hybride bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider voor persoonlijk gebruik, moet er een voordeel van alle aard worden berekend. Maar wat gebeurt er met de elektriciteitskosten voor het opladen van de wagen, de installatie van zonnepanelen, een thuisbatterij of het ter beschikking stellen van een laadpaal?

Bedrijfswagen: Voor de gebruikelijke terbeschikkingstelling van een personenwagen moet de gebruiker (bedrijfsleider of werknemer) een voordeel van alle aard betalen volgens een vaste formule.

Elektriciteit: De kosten voor elektriciteit zijn inbegrepen in het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen. Hetzelfde geldt voor een oplaadpunt of laadpaal die bij de werknemer of bedrijfsleider thuis wordt geïnstalleerd. In beide gevallen wordt er geen extra voordeel in rekening gebracht. Als de elektriciteitskosten volledig door de werknemer worden gedragen, kan de werkgever eventueel de gemaakte kosten terugbetalen. Volgens de fiscale administratie hoeft er in dat geval geen extra voordeel te worden berekend, op voorwaarde dat cumulatief aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. De werkgever stelt naast een elektrische bedrijfswagen ook een homecharger of een elektrische laadpaal ter beschikking aan de werknemer.
  2. De homecharger of laadpaal beschikt over een specifiek communicatiesysteem waarmee de verbruikte hoeveelheid elektriciteit kan worden doorgegeven aan de werkgever.
  3. De toepasselijke car policy voorziet in de terugbetaling van de met de homecharger opgeladen elektriciteit.

De werkgever moet erop toezien dat alleen het verbruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen wordt terugbetaald. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van een specifiek communicatiesysteem of andere vormen van communicatie, zoals een tussenteller. De terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. In de praktijk worden vaak forfaitaire vergoedingen gebruikt op basis van de boordtabellen van de energieregulator (CREG-tarief).

Zonnepanelen en thuisbatterij: Als zonnepanelen op het dak van de privéwoning van de werknemer of bedrijfsleider worden geplaatst om de batterij van de elektrische bedrijfswagen op te laden, ontstaat er een voordeel van alle aard. Dit voordeel wordt vastgesteld op basis van de werkelijke waarde. Hetzelfde geldt voor een thuisbatterij. De hoogte van het voordeel bij de toekenning of terbeschikkingstelling van zonnepanelen of een thuisbatterij is afhankelijk van het al dan niet overdragen van de eigendomsrechten.

  1. Als de eigendomsrechten worden overgedragen, wordt een eenmalig voordeel van alle aard berekend op basis van een marktconforme aankoopprijs voor een vergelijkbare installatie voor particuliere klanten.
  2. Als de eigendomsrechten niet worden overgedragen, wordt jaarlijks een voordeel van alle aard berekend op basis van de gebruikelijke leaseprijs voor zonnepanelen op de particuliere markt.

Deze tweede optie is alleen verdedigbaar als de werkgever een opstalrecht heeft om de zonnepanelen op het dak van de privéwoning van de werknemer te plaatsen. Als dit niet het geval is, wordt de werknemer automatisch eigenaar van de zonnepanelen op basis van het recht van natrekking, en geldt de eerste optie. Hetzelfde geldt voor bedrijfsleiders en hun (management)vennootschap.

Als de eigendomsrechten niet worden overgedragen, is een alternatief een jaarlijks voordeel van alle aard alleen voor de ter beschikking