Huisbediende of dienstbode tewerkstellen op kosten van de fiscus?

 

Mooi fiscaal voordeel voor wie een huisbediende aan het werk zet

Wie een huisbediende of dienstbode tewerkstelt, kan op basis van de huidige fiscale wetgeving  een mooie belastingbesparing realiseren. Zo mag u 50% van de betaalde loonkost van een dergelijke hulp in aftrek brengen, met een maximum van 7.320 € per gezin .
Uiteraard worden daartoe een aantal voorwaarden voorop gesteld, maar deze vallen goed mee. Zo zijn voornoemde bezoldigingen aftrekbaar in uw aangifte personenbelasting onder de volgende voorwaarden:

x De bezoldigingen  bedragen ten minste 3.560 € per belastbaar tijdperk en zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid onderworpen.
x Bij haar of zijn indiensttreding is de huisbediende sedert minstens 6 maanden volledig werkloos of gerechtigd tot het bestaansminimum.
x Bij de indienstneming laat u zich als werkgever voor huispersoneel (of dienstboden) inschrijven bij de RSZ .
x De bezoldigingen hebben slechts betrekking op één huisbediende.
x Indien de arbeidsovereenkomst met de huidige huisbediende wordt beëindigd, dan dient binnen een termijn van 3 maanden een andere huisbediende te worden aangeworven.

Dit loon is dan aftrekbaar van uw gezamenlijk belastbaar inkomen waardoor u een belastbesparing geniet aan het marginale tarief, verder verhoogd met de aanvullende gemeentebelastingen. In de praktijk betekent dit dat de aftrek van de loonkost van uw huisbediende u een belastingbesparing oplevert van ongeveer 45% à 50%.

Voorbeeld
Steven en Lien zijn beiden gehuwd en hebben vier kinderen ten laste. Beide partners hebben een drukke loopbaan en besluiten om een hulp in het huishouden aan te werven. Die persoon zal dagelijks een aantal uren instaan voor de afwas, de strijk, het koken, oppas van de kinderen, …
Het sociaal secretariaat raamt dat de dienstbode hen in totaal 10.000 € op jaarbasis zal kosten. Beide partners hebben elk een bruto-inkomen van 50.000 € en wonen in een gemeente met 7% aanvullende gemeentebelasting.

Steven en Lien zullen voor inkomstenjaar 2012 gezamenlijk de volgende belastingbesparing kunnen realiseren indien ze besluiten om de dienstbode aan te werven: 10.000 € X 50% x 53,5%  = 2.675 €.

De dienstbode kost Lien en Steven dus netto 7.325 €.

Enkel personeel voor uw privébehoeften

Uiteraard komen enkel de betaalde bezoldigingen voor aftrek in aanmerking indien deze worden betaald aan dienstboden die u tewerkstelt in de privésfeer. Enkel personeelsleden die dus taken verrichten  in het “huishouden” als kok, knecht, kamermeisje, dienstmeid, schoonmaakster, kindermeisje, verzorgster, ziekenoppasser, tuinman, conciërge, … komen in aanmerking.

Klusjesmannen worden uitgesloten. Maar dat probleem kan worden opgelost door beroep te doen op een “PWA’er”…

Ga te rade bij uw sociaal secretariaat

Dienstboden behoren tot een aparte categorie op het vlak van de sociale zekerheid. Bijgevolg dienen er een aantal specifieke verplichtingen (zoals uurrooster, arbeidsovereenkomst, ….) te worden vervuld. Doe dan ook eerder beroep op een sociaal secretariaat om u bij te staan bij het opmaken van een arbeidsovereenkomst en het vervullen van alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen. Bovendien zullen zij voor u uitzoeken of u recht hebt op bepaalde RSZ-verminderingen of andere tegemoetkomingen. Als accountantskantoor kunnen wij u hierbij helpen.

Door uw hulp in het huishouden in te schrijven als dienstbode kan u een mooie belastingbesparing realiseren. De meerkost die u betaalt aan patronale bijdragen wordt op die manier ruimschoots terugverdiend. Het bijzonderste daarbij is dat u persoonlijk in orde bent met alle fiscale en sociale verplichtingen.