Huwelijkscontract waar op letten

Om uw privé-vermogen duidelijk af te schermen van uw beroepsschulden hoeft u niet altijd uw toevlucht te nemen tot een vennootschap. Een goed hu­we­lijks­contract kan al voldoende zijn.

 

Er bestaan diverse vormen van hu­we­lijks­con­trac­ten in te delen in twee groe­pen : deze met een gemeenschappelijk ver­mogen en deze met een zuivere scheiding van goederen.

lees meer