Hybride of elektrische auto: wat past best jou

Wie koopt het best een hybride of elektrische auto?

Nu er steeds meer hybride en elektrische auto’s op de markt komen, overweegt u om naar aanleiding van het autosalon zo’n milieuvriendelijke auto te kopen om zowel privé als voor uw zaak te gebruiken. Wie koopt die auto dan het best?

Uw vennootschap koopt de auto

Aftrek van de aankoopprijs. Voor een hybride auto is de aftrek van de aankoopprijs beperkt volgens de CO2 -uitstoot van de verbrandingsmotor. Meestal ligt die uitstoot echter een stuk lager dan die van een auto met enkel een verbrandingsmotor. Ligt de uitstoot onder de 60 g/km, dan is de aankoopprijs volledig afschrijfbaar. Koopt uw vennootschap een volledig elektrische auto, dan mag ze 120% van de aanschaffingswaarde als fiscaal aanvaarde afschrijvingen in de kosten boeken (art. 198bis, 1° a) WIB 92) .

Let op! Uw vennootschap krijgt geen investeringsaftrek op de auto. Personenauto’s zijn immers uitgesloten, ongeacht of ze nu enkel een verbrandingsmotor hebben, hybride zijn of volledig elektrisch.

Privé belast op voordeel gratis auto. Aangezien u ook privé met de auto zal rijden, is er een voordeel gratis auto belastbaar bij u, toch als dat privégebruik gratis is. Het voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto. Het feit dat hybride auto’s normaal gezien een lagere CO2 -uitstoot hebben en elektrische auto’s helemaal geen CO2 uitstoten, heeft een lager voordeel tot gevolg. Anderzijds zijn hybride en zeker elektrische auto’s wel duurder dan een ‘gewone’ auto, wat zorgt voor een hoger voordeel. Het resultaat is meestal, maar niet altijd, een lager voordeel dan voor een vergelijkbaar type auto met verbrandingsmotor. Het voordeel kan in elk geval niet lager zijn dan € 1.260 (bedrag voor inkomstenjaar 2016).

Btw. Voor de btw maakt het niet uit of de auto elektrisch is, hybride of enkel een verbrandingsmotor heeft. Het btw-tarief is altijd 21% en de aftrek van de btw door uw vennootschap is maximaal 50% en nog minder wanneer het privégebruik meer dan 50% bedraagt. Dat privégebruik wordt op dezelfde manier vastgesteld als voor een ‘gewone’ auto, dus ofwel aan de hand van een rittenadministratie, ofwel op basis van het woon-werkverkeer, ofwel forfaitair op 65% (35% aftrekbare btw).

BIV. Elektrische auto’s en hybride auto’s met een CO2 -uitstoot onder de 60 g/km die in het Vlaams gewest ingeschreven worden, zijn vrijgesteld van BIV. Voor hybride auto’s met een hogere uitstoot dan 60 g/km moet minder BIV betaald worden dan voor een ‘gewone’ auto. In Brussel en Wallonië moet voor volledig elektrische auto’s enkel het minimum van € 61,50 betaald worden.

Verkeersbelasting. Elektrische auto’s en plug-in hybrides met een CO2 -uitstoot van maximaal 50 g/km die in het Vlaams gewest ingeschreven worden, zijn vrijgesteld van verkeersbelasting. In Wallonië en Brussel moet voor volledig elektrische auto’s enkel het minimum van € 77,35 betaald worden.

Subsidies. Vlaanderen en Wallonië kennen geen subsidies toe zo uw vennootschap de auto koopt. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest kent wel premies toe van maximaal € 3.000 voor hybride of elektrische personenauto’s die door een bedrijf gekocht worden (zie  voor meer informatie).

U koopt de auto privé

Aftrek van de aankoopprijs. Koopt u de auto privé, dan is de prijs niet aftrekbaar, tenzij u de auto zou verhuren aan uw vennootschap. In dat geval mag u de werkelijke kosten van de auto in mindering brengen van de huurinkomsten. Die nettohuurinkomsten zijn wel belastbaar tegen 27%.

Privé niet belast op kilometervergoeding. Verhuurt u de auto niet, maar betaalt uw vennootschap u een km-vergoeding (van momenteel € 0,3412/km), dan wordt u daar niet op belast. Die km-vergoeding is voor uw vennootschap aftrekbaar. Van de vergoeding slaat 30% op de brandstofkosten (waartoe ook elektriciteit gerekend wordt) en dat deel is voor 75% aftrekbaar. De rest van de vergoeding is voor een hybride auto eventueel beperkt aftrekbaar volgens de CO2 -uitstoot, en voor een elektrische auto 120% aftrekbaar.

Btw, BIV en verkeersbelasting. U betaalt 21% btw. U kunt daar niets van recupereren, ook niet wanneer u de auto zou verhuren aan uw vennootschap. De verhuur van één auto wordt immers normaal niet als btw-activiteit beschouwd. Wat de BIV en de verkeersbelasting betreft, is er in geen van de drie gewesten een verschil tussen een aankoop met uw vennootschap of een aankoop privé.

Subsidies. Sinds 01.01.2016 hebben particulieren die in het Vlaams gewest een volledig elektrische personenauto inschrijven, recht op een premie. U moet de auto online registreren, uiterlijk één maand na de datum van uw bestelling (dus niet de inschrijvingsdatum!) op  . De premie bedraagt ten hoogste € 5.000 en daalt naarmate de cataloguswaarde van de auto hoger is. U moet de auto ten minste drie jaar behouden.

Let op! Deze premie is tijdelijk. Ze zal de volgende jaren dalen en verdwijnt in 2020.

Vergelijking

Gegevens. We nemen als volledig elektrische auto de Nissan Leaf 24 kWh Visia (incl. batterij) en als hybride auto de BMW 330E. We berekenen wat de aankoop van deze auto’s uw vennootschap of uzelf netto kost. We beperken ons m.a.w. tot de aankoopkost en laten de terugkerende kosten (verzekering, verbruik, onderhoud, …) buiten beschouwing. Er wordt ook geen rekening gehouden met de belastingen op het voordeel gratis auto of met een kilometervergoeding die u aan uw vennootschap zou vragen. We veronderstellen dat het privégebruik bepaald is op 65%.

 

Nissan Leaf (elektrische auto)

BMW 330E (hybride)

uw vennootschap koopt de auto

aankoopprijs excl. btw

25.301,65

35.743,80

btw

5.313,35

7.506,20

aftrekbare btw (35%)

1.859,67

2.627,17

aankoopprijs incl. niet-aftrekbare btw

28.755,33

40.622,83

afschrijfbare basis

34.506,39

40.622,83

besparing vennootschapsbelasting

-11.728,72

-13.807,70

NETTOKOST

17.026,61

26.815,13

u koopt de auto

aankoopprijs excl. btw

25.301,65

35.743,80

btw

5.313,35

7.506,20

aankoopprijs incl. btw

30.615,00

43.250,00

NETTOKOST Waals en Brussels gewest

30.615,00

43.250,00

premie Vlaams gewest

-5.000,00

NETTOKOST Vlaams gewest

25.615,00

43.250,00

Besluit. Beide auto’s kosten netto minder als u ze met uw vennootschap koopt. Zelfs met de premie van € 5.000 in het Vlaams gewest voor een elektrische auto, is wegens de aftrekbaarheid (tegen 120%) in de vennootschapsbelasting de netto-aankoopkost toch lager bij een aankoop door uw vennootschap.

U koopt de auto in principe het best met uw vennootschap omdat de aanschaffingswaarde van een elektrische auto voor 120% aftrekbaar is en van een hybride auto meestal voor 100%. De Vlaamse premie voor de aankoop van een elektrische auto weegt normaal niet op tegen die fiscale aftrek door uw vennootschap.