Ik heb de betaling voor mijn zonnepanelen niet gespreid. Wat nu?

Ik heb dit jaar op mijn woning zonnepanelen laten installeren voor een totaal bedrag van 25.000 euro. Ik heb dat bedrag ook volledig betaald in 2009. Men vertelt me nu dat ik de betaling beter had gespreid over verschillende jaren (2009, 2010 en 2011). Nu zou ik op het grootste deel van mijn investering geen belastingvermindering genieten. Mijn installateur stelt echter dat die spreiding niet meer noodzakelijk is. Klopt dit of heb ik inderdaad verkeerd gehandeld door de betaling in één keer te doen?

Dit klopt, tenminste als uw woning minstens vijf jaar oud is. Vanaf dit jaar kan, voor zonnepanelen die op dergelijke ‘oude’ woningen worden geplaatst, het bedrag van de belastingvermindering dat het maximumbedrag voor 2009 overstijgt, worden overgedragen naar één van de drie volgende jaren. Het is dus niet meer nodig om de betaling te spreiden. De belastingvermindering kan nu worden gespreid. Ik verklaar. De maximale vermindering bedraagt 3.600 euro voor in 2009 betaalde investeringen. Dat maximum wordt bereikt met een uitgave van 9.000 euro (9.000 x 40% = 3.600). De vermindering die u naar 2010 kunt overdragen, bedraagt 6.400 euro ((25.000 – 9.000) x 40%). Ook voor dat jaar zal de maximumvermindering worden overschreden. Het saldo van de vermindering kan vervolgens nog eens worden overgedragen naar 2011.
Maar die overdrachtmogelijkheid bestaat enkel voor woningen die, bij de installatie van de zonnepanelen, al minstens vijf jaar als woning worden gebruikt, niet noodzakelijk door uzelf. Alleen voor dergelijke woningen moet de betaling van de investering dus niet meer worden gespreid. Voor nieuwbouw en woningen jonger dan vijf jaar blijft die optimaliseringstechniek echter wel relevant. Is uw woning nog geen vijf jaar oud, dan zult u op uw totale investering in 2009 van 25.000 euro slechts een belastingbesparing genieten van 3.600 euro. Is de woning ouder, dan bedraagt het fiscaal voordeel 10.000 euro, gespreid over drie jaar. De reden van dit onderscheid tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ woningen is volgens de minister van Financiën niet louter budgettair: zie mondelinge vraag nr. 13224 van 19 mei 2009