Interim van uw kind in eigen praktijk?

 

Stel, uw zoon/dochter heeft zich ingeschreven bij interimkantoren voor vakantiejobs in de zomer. Waarom zou u hem/haar die job niet bij u laten doen?

Op zoek via interimkantoor. Tijdens de grote vakantie zijn veel bedrijven op zoek naar jobstudenten (die in principe minstens 16 jaar oud moeten zijn). Dat komt omdat die ‘goedkoop’ zijn voor 50 arbeidsdagen per jaar, vermits op hun loon speciale (lage) RSZ-bijdragen gelden: slechts 5,42% i.p.v. de klassieke 32% voor een ‘gewone’ werknemer. Omdat veel bedrijven hun jobstudenten rekruteren via interimkantoren, heeft misschien ook uw zoon of dochter, die iets wil bijverdienen, zich daar ingeschreven.

Interim bij u? Uw zoon/dochter kan, als hij/zij zich ingeschreven heeft bij een interimkantoor, ook in uw praktijk een interimjob komen doen, voor zover hij/zij dat wil natuurlijk. Het ‘klassement’ van de dossiers kan er wel bij varen… U contacteert gewoon het interimkantoor en meldt u als werkgever voor jobstudent x. Het voordeel van niet zelf rechtstreeks aan te werven, maar via een interimkantoor te werken, is dat u dan van heel wat papierwerk verlost bent. Bovendien vermijdt u zo ook, als u geen bvba heeft, dat uw kind niet langer fiscaal ten laste zou zijn.

Kost dat veel? Stel, een deeltijdse job van 30 uur per week met een brutoloon van € 1.500 per maand. Dan houdt uw zoon/dochter daar, na aftrek van de RSZ-werknemer, ± € 1.460 netto van over. Bovenop dat brutoloon zal het uitzendkantoor echter nog extra kosten die met een tewerkstelling gepaard gaan moeten aanrekenen, zoals de RSZ-werkgever, de premie voor de arbeidsongevallenverzekering, enz. Inclusief de commissie voor het uitzendkantoor zelf zal het om pakweg € 300 gaan.

Fiscale recuperatie? Al deze loonkosten, dus het brutoloon van € 1.500 + de € 300 extra kosten, zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Tegen een aanslagvoet van 50% recupereert u dus € 900. De fiscale besparing (€ 900) is m.a.w. een pak groter dan wat u ‘extern’ moet uitgeven (= € 300 + € 40 afhouding van het nettoloon), lees: dan het deel buiten het nettoloon (van € 1.460)… dat toch in de familie blijft. Ter info. Heeft u een vennootschap, dan bedraagt de fiscale besparing € 612 (tarief van 34%).

 

Studentenarbeid in de zomer is in principe goedkoop qua RSZ-bijdragen én de loonkosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Uw fiscale besparing kan de facto zelfs groter zijn dan het bedrag dat u ‘extern’ moet uitgeven.