Investeer je in een laadpaal: waar komt overheid in tussen?

De ministerraad heeft recent een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin voorzien wordt in een ingrijpende wijziging van de autofiscaliteit tegen 2026. De nieuwe regels zullen gefaseerd ingevoerd worden én er komt een fiscale stimulans voor wie in laadpalen investeert.

De Vlaamse regering treft verschillende maatregelen in de hoop tegen 2026 van elektrische bedrijfswagens de norm te maken.

Het gaat om het actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ en een nieuwe aanvulling van de ecologiepremie plus. Beiden zijn momenteel cumuleerbaar en overschrijden dus niet het maximale Europees vastgelegde steunpercentage. Dat kan de komende maanden nog wijzigen, maar vandaag mag je dus voor de eerste dossiers in beide kaders tegelijk en cumulatief steun aanvragen.

Clean Power for Transport (CPT)

Met het actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Ter uitvoering van CPT staat momenteel de projectoproep met als thema (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein open tot en met 1 september 2021.

In deze oproep worden investeringen vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur in Vlaanderen. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2), minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk zijn en voorzien worden van groene stroom.

Steunbedragen:

  • 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE)
  • de maximale steun is € 300.000 per project.
  • Het CPE-getal hangt af van het vermogen. Een laadpunt met beperkt vermogen (3-11 kW) komt overeen met bv. 1CPE. Bij een laadpunt met een hoger vermogen (22kW) zijn dit 2 CPE’s, een AC – DC – ultrasnellaadpunt respectievelijk met 4 – 5 – 10 CPE.

ECOLOGIEPREMIE PLUS

Afgelopen maand werden er enkele nieuwe technieken toegevoegd aan de ecologieplus- lijst. Ook de investering in een elektrisch laadstation (techniek 201073) werd opgenomen. Dit betekent concreet dat je voor elke investering in een laadstation die voldoet aan de criteria een subsidiebedrag ontvangt. In tegenstelling tot de CPT oproep hierboven, moet het laadstation niet publiek toegankelijk zijn.

Essentiële componenten:

  • Elektrisch laadstation bestaande uit een snellader van minimum 50 kW per laadpunt
  • Gebruik van groene stroom
  • Slimme sturing
  • Bij uitbreiding van een bestaand laadstation kunnen transformator en sturing reeds aanwezig zijn.

Steunbedrag:

  • 30% steun op de investeringskost voor een KMO
  • 15% steun op de investeringskost voor een grote onderneming

Samenvatting

Fiscale stimulans voor particulieren.

Opdat er tegen 2026 voldoende laadcapaciteit zou zijn, komt de regering met een fiscale stimulans. Zo zal iedere particulier die in zijn of haar woning een laadpaal installeert tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, recht hebben op een belastingvermindering. Die zal 45% bedragen voor de uitgaven gedaan in 2021 en 2022, 30% voor de uitgaven in 2023 en tot slot nog 15% voor de uitgaven in 2024. De uitgave waarop de vermindering berekend zal worden, is zelf geplafonneerd op € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige.

Let op! U zal slechts eenmalig recht hebben op de vermindering en dus niet jaar na jaar een fiscaal voordeel kunnen opstrijken.

Tip. Ook als huurder komt u in aanmerking voor de belastingvermindering.

Voorwaarden? De laadpaal moet nieuw zijn en mag niet door u zelf mag geplaatst worden, enkel door een erkende installateur. Verder is vereist dat die op groene stroom werkt. Dat kan zowel door middel van zonnepanelen zijn die bv. bij u reeds op het dak liggen, maar ook het sluiten van een groenestroomcontract bij een energieleverancier zou volstaan. Het zal enkel maar geldig zijn voor ‘intelligente’ laadstations. De laattijd en het laadvermogen zullen gestuurd moeten kunnen worden.

Ook gedacht aan de ondernemers! Ook met uw eenmanszaak kunt u uw voordeel doen. Investeert u tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een nieuwe laadpaal, dan kunt u een verhoogde kostenaftrek van 200% genieten voor de investeringen tot en met 31 december 2022. Nadien daalt het aftrekpercentage tot 150%. De laadpaal moet niet alleen ‘intelligent’ zijn, u moet er ook voor zorgen dat de paal publiek toegankelijk is, en dat minstens gedurende enkele uren per dag.