Investeren meer dan ooit fiscaal beloond!

De hervorming van de vennootschapsbelasting zit vanaf volgend jaar in haar eindfase. Zijn er zaken waar een vennootschap dan extra aandacht aan moet besteden, of beter gezegd is het eigenlijk opportuun om dit jaar nog investeringen te doen of om die uit te stellen naar volgend jaar. We geven een aantal aandachtspunten mee.

Eerst en vooral wijzen we erop dat een aantal maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2021. Deze maatregelen zijn dus van toepassing op boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020 of m.a.w. op alle boekjaren die aanvangen na 31 december 2019. Voor vennootschappen die per kalenderjaar hun boekhouding voeren, is dat dus ook vanaf 1 januari 2020. Voor een vennootschap die haar boekjaar bv. afsluit op 31 maart, gaan de maatregelen pas in vanaf 1 april 2020. Een van de maatregelen heeft betrekking op het degressief afschrijven. Momenteel is dit nog toegestaan voor kmo’s, maar vanaf volgend jaar wordt daar een streep doorgetrokken. Vanaf aanslagjaar 2021 zal pro rata moeten afgeschreven worden. Investeert een kmo dit jaar nog, dan kan ze op die investering nog een volledig jaarafschrijving in kosten nemen.

Vanaf aanslagjaar 2021 verdwijnt ook de 120% aftrek voor auto’s zonder CO2-uitstoot of m.a.w. voor elektrische auto’s. Dat geldt ook voor bedrijfsfietsen die een werkgever voor zijn werknemers aanschaft of die een vennootschap ter beschikking stelt aan haar bestuurder en deze fiets gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt deze aftrek beperkt tot 100%. Ook de fiscale aftrek van bedrijfswagens zal vanaf aanslagjaar 2021 nog eens gewijzigd worden. Vanaf dan geldt immers een zgn. gramformule. Nu bedraagt de fiscale aftrek, naargelang o.m. de CO2-uitstoot van de wagen in kwestie, tussen de 50% en 120%. Vanaf volgend jaar zal dat tussen de 40% en 100% liggen. Ook de aftrek van brandstofkosten zal aan die gramformule onderworpen worden, waar de aftrek momenteel nog 75% bedraagt.

Een laatste punt waar we nog op willen wijzen betreft de investeringsaftrek. Door het zgn. Zomerakkoord werd die bijkomende aftrek, bovenop uw bestaande afschrijvingen, tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%. Dat verhoogd percentage geldt voor investering gedaan vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kan een kmo daar geen gebruik meer van maken. Om die reden kan het dus interessant zijn om dit jaar, dus in 2019, nog een investering te doen. Een kmo doet dan immers nog 12% voordeel. Wilt u meer raad omtrent uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw dossierbeheerder om de mogelijke opportuniteiten te bespreken.