Isolatiepremie per gewest overzicht

Als een nieuw jaar aanbreekt, wijzigen vaak de regels … Vindt u het ook zo moeilijk om in de administratieve mallemolen uw weg te vinden? Daarom heb ik voor u een overzichtje gemaakt van de isolatiepremies per gewest.

 

Vlaams Gewest

 

Dé grote nieuwigheid van dit jaar? De invoering (op 1 januari) van minimale kwaliteitseisen voor dakisolatie van woongebouwen. Haalt uw dak de norm niet, dan worden sancties opgelegd als het om een huurwoning gaat.

 

Bij de energiepremies worden pas in de tweede helft van 2015 wijzigingen verwacht. Tot zolang blijft alles zoals het was. Het premiebedrag is afhankelijk van verscheidene criteria: thermische weerstandscoëfficiënt van het isolatiemateriaal, isolatietechniek, of de werken al dan niet door een aannemer worden uitgevoerd, …

Enkele bedragen ter informatie:

 

dakisolatie: van 3 tot 8 €/m2
vloerisolatie: 6 €/m2
muurisolatie: van 6 tot 15 €/m2
enkel of dubbel glas vervangen: van 12 tot 15 €/m2
combinatie muurisolatie + vervanging raamprofielen: van 6 tot 15 €/m2 voor de muren en van 48 tot 60 €/m2 voor de raamprofielen.

 

Goed om te weten: voor beschermde klanten kunnen deze premies met 50% stijgen

 

Meer weten?
Vlaams Energieagentschap – Tel.: 1700 – www.energiesparen.be

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Het energiepremiestelsel in Brussel blijft in 2015 ongewijzigd. Het bedrag van de premies hangt af van talrijke criteria: de thermische weerstandscoëfficiënt van het materiaal, de isolatietechniek, het gebruik van natuurlijke materialen, de inkomsten van de aanvrager, … Enkele bedragen ter informatie:

 

dakisolatie: van 15 tot 45 €/m2
vloerisolatie: van 20 tot 40 €/m2
muurisolatie: van 8 tot 60 €/m2 (maximaal 50% van de factuur)
hoogrendementsglas: van 10 tot 60 €/m2

 

Meer weten?
Leefmilieu Brussel – Tel.: 02/775.75.75 – www.leefmilieu.brussels

 

 

Waals Gewest

 

Het Waals Gewest had zijn energiepremies op 1 januari 2015 gedurende een kwartaal opgeschort om een hervorming van het systeem te kunnen uitwerken. Inmiddels krijgen de nieuwe maatregelen gestalte, ze zouden in april in werking treden.

 

De kern van het nieuwe systeem bestaat uit twee premiepakketten, één voor energie en één voor renovatie. Maar u komt slechts in aanmerking voor een premie als uw woning minstens 20 jaar oud is.

 

Hoeveel steunt u krijgt, hangt af van uw inkomen. Het nieuwe systeem houdt rekening met vier inkomenscategorieën, van minder dan 21 900 euro tot 93 000 euro. En de Waalse overheid houdt ook rekening met het aantal kinderen ten laste.

 

Hoeveel zullen de premies bedragen? Daarover heeft de gewestregering nog geen informatie vrijgegeven. De cijfers zouden worden meegedeeld op de bouwbeurs Batibouw, eind deze maand.

 

Meer weten?
Energieportal in Wallonië – Tel.: 0800 11 901 – http://energie.wallonie.be

 

 

Andere kortingen of premies?

 

Op federaal niveau: ook in 2015 geeft dakisolatie van woningen ouder dan 5 jaar recht op een belastingvermindering die tot 30% van de uitgaven bedraagt. 
Door de gemeente: ook sommige gemeenten kennen premies toe voor isolatiewerken. Vraag meer informatie aan uw gemeentebestuur.
Bent u op zoek naar een overzicht van alle premies waarvoor u in aanmerking komt? Raadpleeg dan zeker ook de online premiezoeker van Electrabel.

 

 

Wilt u uw woning beter isoleren? Vraag dan zonder enige verbintenis een gratis bezoek van een expert aan.