Je gaat scheiden : wat met je Groeps- en levensverzekering

Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt? Kan als een huwelijk spaak loopt de ene echtgenoot een deel opeisen van de groeps- of levensverzekering van de andere? Het vormt een van de klassieke discussiepunten bij een echtscheiding.