Je maakt een vergissing in je aangifte: wat nu?

Bent u bv. kinderopvangkosten of giften vergeten in uw privéaangifte, dan moest u dat tot voor kort via een bezwaarschrift rechtzetten binnen de zes maanden na uw aanslag. Sinds inkomstenjaar 2013 is echter voor alle belastingverminderingen een ambtshalve ontheffing mogelijk, waarvoor u ± vijf jaar de tijd heeft.

De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen versoepelt voor bepaalde situaties uw mogelijkheid om een zgn. ambtshalve ontheffing te vragen. Wat is er precies veranderd en vanaf wanneer geldt die versoepeling?

 

Lees meer in pdf