Je wil je vennootschap vereffenen en zit gebouw in wat kost dit

Jaren geleden heeft u een onroerend goed gekocht op naam van uw (patrimonium)vennootschap. U wilt dit onroerend goed terug naar uw privévermogen overbrengen. U heeft gehoord dat u als vennoot dan maar 1 % registratierechten moet betalen. Maar is dat wel zo ?

 

Een gebouw in uw vennootschap ? Zoals u weet heeft dat fiscale voordelen. Uw vennootschap kan afschrijven op het gebouw en alle kosten en lasten m.b.t. dat gebouw fiscaal in mindering brengen van de (huur)inkomsten en eventuele andere inkomsten van de vennootschap. Na jarenlang fiscaal profijt te hebben gehad, vindt u het echter tijd om de eigendom (grond + gebouw) terug naar uw privévermogen over te hevelen. Het gebouw is toch volledig afgeschreven en u wilt het bv. schenken aan één van uw kinderen of u denkt privé meer voor uw pand te kunnen krijgen dan in vennootschap. Hoe doet u dit ?

lees meer