Kan een garagepoort genieten van extra fiscale aftrek?

Even opfrissen. Laat u uw woning door een erkende aannemer beveiligen tegen inbraak of brand, dan krijgt u daarvoor een belastingvermindering die gelijk is aan 50% van de betaalde uitgaven, met een maximum van € 690 (aj. 2010).

Specifieke beveiligingssystemen. U krijgt deze aftrek voor de levering en de plaatsing van specifieke beveiligingssystemen aangebracht op deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Het gaat om o.a. veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders. De fiscus heeft nu het één en ander verduidelijkt voor garagepoorten (bericht in BS van 28 juni 2009).

Garagepoort

Elektrische poort. Laat u een elektrisch aangedreven garagepoort installeren die uitgerust is met een motor met een anti-ophefsysteem, dan telt die motor voor de helft mee als beveiligingssysteem. De helft van de uitgave voor de motor komt dan in aanmerking voor de aftrek. Concreet levert die motor u dus een belastingbesparing op van 25% van zijn waarde (de helft van 50%).

Let op! De levering en de plaatsing van de garagepoort zélf tellen niet mee. U krijgt m.a.w. géén belastingvermindering voor de deuren, de ramen, de luiken, de garagepoorten, de lichtkoepels, de dakvensters, de keldergaten en de hekken zelf, maar enkel voor het beveiligingssysteem daarop.

Voorbeeld. U laat een elektrisch aangedreven sectionale garagepoort installeren door een geregistreerde aannemer en u betaalt daarvoor € 2.200 (incl. BTW). De motor met het anti-ophefsysteem op zich kost € 400 (incl. BTW). Uw belastingvermindering bedraagt dan € 100 (€ 400 x 50% = € 200 beveiligingsuitgave x 50%).

Dubbelglas in uw garagepoort. Laat u dubbelisolerend én inbraakvertragend glas in uw garagepoort voorzien, krijgt u dan de aftrek voor beveiliging of de energieaftrek? Als het glas voldoet aan de voorwaarden voor beide aftrekken, dan moet u kiezen. Ofwel brengt u de kostprijs van dat glas in onder ‘beveiliging’, ofwel onder ‘energiebesparing’, ofwel een deel onder ‘beveiliging’ en een deel onder ‘energiebesparing’.

Goed om te weten : Breng € 1.380 in voor de aftrek voor beveiliging (dat levert u de maximale aftrek van € 690 op) en reserveer de rest voor de energieaftrek (die u desgewenst kunt spreiden over vier jaar).

Niet voor losstaande garages! De belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning is niet van toepassing op elementen die losstaan van uw woning, zoals een vrijstaande garage of een afsluiting in de tuin van uw woning (parl. vr. nr. 487 van de heer Perpète d.d. 26.05.2009).

Formaliteiten

Afzonderlijke factuurvermelding. Naast de verplichte vermeldingen voor inbraakbeveiliging moet de geregistreerde aannemer op zijn factuur voor de garagepoort ook de prijs van de motor met anti-ophefsysteem afzonderlijk noteren.

Timing. Deze regeling geldt voor garagepoorten geplaatst vanaf 1 januari 2009. Heeft u van uw aannemer tussen 1 januari 2009 en 28 juni 2009 al een factuur ontvangen waarop de prijs van een motor met anti-ophefsysteem niet gedetailleerd is, vraag hem dan een bijlage bij die oorspronkelijke factuur met vermelding van dat detail.