Kan een werknemer van een VZW bestuurder zijn in een VZW?

Kan een werknemer van een VZW bestuurder zijn in een VZW?

Het is een veelgestelde vraag: kan een persoon tegelijkertijd werknemer van een VZW zijn en bestuurder van een VZW zijn?
Deze vraag dient vanuit verschillende invalshoeken beantwoord: de invalshoek van het verenigingsrecht, het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, en vanuit het standpunt van het statuut van de kunstenaar en de werkloosheidsreglementering.

lees meer (pdf)