Kan fiscaal verliezen na overname van een vennootschap?

De fiscus stelt dat overgedragen verliezen verloren gaan als de controle over een verlieslatende vennootschap in andere handen overgaat. Dit betreft een maatregel in de strijd tegen de handel in verlieslatende vennootschappen. Toch kunnen deze fiscale verliezen behouden blijven bij een controlewijziging. De verrichting moet dan aan zogenaamde ‘rechtmatige financiële of economische behoeften’ voldoen. 

Welke argumenten kunnen we inroepen tegenover de controleur?

·       Over te nemen vennootschap bevindt zich al meerdere jaren in moeilijke papieren en de eventuele overnemers van de aandelen verbinden zich ertoe om de activiteiten van de vennootschap opnieuw op gang te brengen

·       Overname is onvermijdelijk gevolg van de ouderdom van de hoofdaandeelhouder

·       Activiteiten van de vennootschap blijven behouden

·       Overname is onvermijdelijk gelet op de verouderde technologieën van de onderneming. Daarvoor heeft de overnemer een oplossing 

·       Behoud van tewerkstelling

Reëel belang 

Bij een controlewijziging van een verlieslatende vennootschap komt  het er vooral op neer aan te tonen dat deze vennootschap een reëel belang heeft bij de overname. De rechtbanken hebben trouwens ook al bevestigd dat dit belang ook in hoofde van de overnemer mag beoordeeld worden. Zo kan de overnemer op die manier misschien een concurrent uitschakelen of bestaande contracten en gespecialiseerd personeel overnemen. 

Contacteer zeker uw dossierbeheerder om een eventueel geplande overname van een (verlieslatende) vennootschap mee te begeleiden op vennootschapsrechtelijk en fiscaal vlak.