Kan ik een belastingvermindering krijgen voor bouwen van een passiefhuis?

Wie investeert in een passiefhuis, kan 10 jaar lang genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting. Daarvoor heeft men een certificaat nodig, uitgereikt door een erkende instelling, waarin wordt verklaard dat de betreffende woning aan de definitie van een passiefhuis voldoet. In België zijn er 2 dergelijke erkende instellingen : “VZW Passiefhuis-Platform” en “Plate-forme Maison Passive ASBL”. De erkenning van beide instellingen wordt jaar per jaar verlengd, en nu dus ook voor het kalenderjaar 2009. Weet u niet meer zo goed hoe die belastingvermindering nu precies in elkaar steekt? Hieronder kunt u uw geheugen wat opfrissen…

  • De belastingvermindering voor passiefhuizen geldt voor belastingplichtigen die als :

§          eigenaar

§          bezitter

§          erfpachter

§          opstalhouder

investeren in :

§          het bouwen van een passiefhuis

§          het verwerven van een nieuw passiefhuis

§          de volledige of gedeeltelijke vernieuwing van een onroerend goed om het te verbouwen tot een passiefhuis

 

Een passiefhuis wordt hierbij gedefinieerd als een woning, gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte1, die aan de volgende voorwaarden voldoet :

1.       de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte

2.       bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal, is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur)

 

De belastingvermindering bedraagt 600 euro (voor AJ 2009 is dit na indexatie 790 euro) per inkomstenjaar en per woning. Deze belastingvermindering wordt verleend voor 10 opeenvolgende jaren vanaf het inkomstenjaar waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is. Die vaststelling blijkt uit een certificaat, uitgereikt door de erkende instelling “VZW Passiefhuis-Platform” of “Plate-forme Maison Passive ASBL” of een gelijkwaardige instelling die in de Europese Economische Ruimte gevestigd is.

 

De belastingvermindering wordt niet meer verleend vanaf het inkomstenjaar waarin de belastingplichtige niet langer eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder is van de betreffende woning. Deze toestand wordt beoordeeld op de laatste dag van het inkomstenjaar.

 

Bij een gemeenschappelijke belastingaanslag wordt de belastingvermindering verdeeld in functie van het aandeel van elk van de echtgenoten in het kadastraal inkomen van de betreffende woning.

Bij afzonderlijke belastingaanslagen in hoofde van meerdere belastingplichtigen wordt de belastingvermindering aan elke belastingplichtige toegekend, evenredig met het gedeelte van elke belastingplichtige in het kadastraal inkomen van de betreffende woning.

 1 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.